"වැව්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

2402:4000:B188:2AA:1:0:8BE3:CFF1 මගින් සිදුකල 490182 සංශෝධනය අහෝසි කරන්න (සාකච්ඡා)
(2407:C00:6004:4354:1:0:E760:77F0 මගින් සිදුකල 493339 සංශෝධනය අහෝසි කරන්න (සාකච්ඡා))
(2402:4000:B188:2AA:1:0:8BE3:CFF1 මගින් සිදුකල 490182 සංශෝධනය අහෝසි කරන්න (සාකච්ඡා))
=== සමෝච්චකරණය ===
ක්‍රි.ව1 ශත වර්ෂයේ සිටම ලංකාවේ භූමිය මැනීම හා සම කිරිම පිළිඳව පුළුල් ඥනයක් තිබු බව පැහැදිලිවේ...
 
==වාරි මාර්ග නඩත්තුව හා පාලනය ==

සංස්කරණ

32,383

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/494479" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි