"ක්ෂීර පථය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
Protected "ක්ෂීර පථය": නොකඩවා සිදුකරන විනාශකිරීම ([සංස්කරණය=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (ඉකුත් වේ 05:48, 15 නොවැම්බර් 2021 (යූටීසි)) [ගෙන යන්න=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (ඉකුත් වේ 05:48, 15 නොවැම්බර් 2021 (යූටීසි)))
සුළු (2402:4000:10C8:5520:2:1:1373:9397 (සාකච්ඡාව) ගේ සංස්කරණයන් Lee ගේ අවසන් අනුවාදය වෙත ප්‍රතිවර්තනය කෙරිණි)
ටැගය: Rollback
සුළු (Protected "ක්ෂීර පථය": නොකඩවා සිදුකරන විනාශකිරීම ([සංස්කරණය=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (ඉකුත් වේ 05:48, 15 නොවැම්බර් 2021 (යූටීසි)) [ගෙන යන්න=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (ඉකුත් වේ 05:48, 15 නොවැම්බර් 2021 (යූටීසි))))
 

සංස්කරණ

35,474

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/482376" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි