"පෝෂක පදාර්ථ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

නව පිටුව: == මිනිස් සිරුරේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ වර්ග == ක්ෂුද්‍ර පෝෂ්‍ය පදාර්ථ යන්න ...
(නව පිටුව: == මිනිස් සිරුරේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ වර්ග == ක්ෂුද්‍ර පෝෂ්‍ය පදාර්ථ යන්න ...)
(වෙනසක් නොමැත)

සංස්කරණ

2

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/47885" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි