"මහ පොළොව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

පෘථිවියේ වැඩි විස්තර ප්‍රකාශ කිරීම
සුළු (112.134.38.29 (සාකච්ඡාව) ගේ සංස්කරණයන් Lee ගේ අවසන් අනුවාදය වෙත ප්‍රතිවර්තනය කෙරිණි)
ටැගය: Rollback
(පෘථිවියේ වැඩි විස්තර ප්‍රකාශ කිරීම)
ටැග: විෂුවල් එඩිටර් ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය Reverted
}}
 
මහ පොළොව හෙවත් පෘථිවිය සූර්යයාගේ සිට පිළිවෙලින් 3 වැනි ග්‍රහලෝකයයි. එයඅප සෞරග්‍රහවාසය මණ්ඩලයේ ඇතිකරන ග්‍රහලෝක 8යයි න් ඝණත්වයෙන් වැඩිම සහ 5 වැනි විශාලම [[ග්‍රහලොව]]යි.දැනට එමෙන්මසොයා එය සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේගෙන ඇති භූමියක්තොරතුරු සහිතඅනුව ග්‍රහලෝකජීවීන් අතුරින්වාසය විශාලතමකරන ග්‍රහලොවයි.එකම සමහරග්‍රහලෝකය අවස්ථාපෘථිවිය වලදීවේ එය ලෝකය , නිල් ග්‍රහලොව , හෝ එහි ලතින් නාමය වන "ටෙරා" යන නම් වලින් හඳුන්වයි. <br />
 
සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඇති ග්‍රහලෝක 8 න් ඝණත්වයෙන් වැඩිම සහ 5 වැනි විශාලම [[ග්‍රහලොව]]යි. එමෙන්ම එය සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඇති භූමියක් සහිත ග්‍රහලෝක අතුරින් විශාලතම ග්‍රහලොවයි. සමහර අවස්ථා වලදී එය ලෝකය , නිල් ග්‍රහලොව , හෝ එහි ලතින් නාමය වන "ටෙරා" යන නම් වලින් හඳුන්වයි. <br />
මිනිසා ඇතුළු සත්ව විශේෂ මිලියන ගණනකට නිවහන වන පෘථිවිය දැනට සොයාගෙන ඇති පරිදි ජීවය පවතින එකම ආකාශ වස්තුවයි. මෙම ග්‍රහලෝකය මීට අවුරුදු බිලියන 4.54 කට පෙර නිර්මාණය වුණු අතර අදට අවුරුදු බිලියනයකට පෙර පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත ජීවය බිහි විය.
 
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/474505" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි