"ශ්‍රෝණිය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
No edit summary
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
The pelvic region of the trunk includes the bony pelvis, the [[pelvic cavity]] (the space enclosed by the bony pelvis), the [[pelvic floor]], below the pelvic cavity, and the [[perineum]], below the pelvic floor.{{sfn|Moore|2014|pp=357–8}} The pelvic skeleton is formed in the area of the back, by the [[sacrum]] and the [[coccyx]] and anteriorly and to the left and right sides, by a pair of [[hip bone]]s.
 
== Notesසටහන් ==
{{Reflist|2}}
 
== බාහිර සබැඳි ==
{{Commons category|Pelvis|ශ්‍රෝණිය}}
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/473137" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි