"අනුවර්තී දෝලකය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
216.169.224.21 (සාකච්ඡාව) ගේ සංස්කරණයන් 2600:1700:1E0:6B2F:2946:9DFF:DA0:3E3A ගේ අවසන් අනුවාදය වෙත ප්‍රතිවර්තනය කෙරිණි
No edit summary
ටැගය: Reverted
සුළු (216.169.224.21 (සාකච්ඡාව) ගේ සංස්කරණයන් 2600:1700:1E0:6B2F:2946:9DFF:DA0:3E3A ගේ අවසන් අනුවාදය වෙත ප්‍රතිවර්තනය කෙරිණි)
ටැගය: Rollback
 
යාන්ත්‍ර ‍විද්‍යාවේදී අනුවර්තී දෝලකයක් යනු, සමතුලිත අවස්ථාවෙන් යම් විස්ථාපනයක් සිදු කළ පසු (හුක්ගේ නියමයට අනුව) එම විස්ථාපනය (X) ට අනුලෝමව ඒ මත ප්‍රතිපාදිත බලය ([[F]]) (විස්ථාපනයේ දිහාවට ප්‍රතිවිරුද්ධව)සෑදෙන පද්ධතියකි.
 
[[F]] = - kx
 
k යනු ධන නියතයකි.
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/472702" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි