"සංවහන තාප සංක්‍රාමණය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
216.169.224.21 (සාකච්ඡාව) ගේ සංස්කරණයන් Salin813 ගේ අවසන් අනුවාදය වෙත ප්‍රතිවර්තනය කෙරිණි
No edit summary
ටැගය: Reverted
සුළු (216.169.224.21 (සාකච්ඡාව) ගේ සංස්කරණයන් Salin813 ගේ අවසන් අනුවාදය වෙත ප්‍රතිවර්තනය කෙරිණි)
ටැගය: Rollback
 
 
Ar>>[[1]] 0 ස්වභාවික සංවගතනා ප්‍රමුඛ වන අතර
Ar<<1න්‍විට කෘත සංවහනය ප්‍රමඛ වේ.
Ar+GrRe2
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/472556" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි