"අත්ථකිලමතානුයෝගය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු (Cyrus noto3at bulaga (සාකච්ඡාව) ගේ සංස්කරණයන් 2402:4000:2381:ABB:9409:F257:6DE:6328 ගේ අවසන් අනුවාදය වෙත ප්‍රතිවර්තනය කෙරිණි)
ටැගය: Rollback
සිතින් යමක් ප්‍රතික්ෂේප කරයිදක[[රා|ර]]යිද එය අත්ථකිලමතානුයෝගයයි.
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/468645" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි