"ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ ජනාවාස ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

ටැගය: Reverted
 
==අ==
අඹසිංගම්මැද්ද, අධිකාරීගම, අගලකුම්බුර,අගලවත්ත,Agappola, Agrapatana, Agrapatna, Akarahaduwa, Akkarawatta, Akuramboda, Akurambodwatta, Akurana, Aladeniya, Alagalla Kondagama, Alagalla Pahalagama, Alagoda, Alakagama, Alakola-anga, Alakola-ela, Alakoladeniya, Alakolamada, Alakolamaditta, Alakolawewa, Alanduwaka, Alapalawala, Alapalawela, Alawattegama, Alawattegama, Alawatugama, Alawatugoda, Alayaya, Alhentennawatta, Alkemada, Alubendiyaya, Aludeniya, Alugolla (7°5'N 80°28'E), Alugolla (7°9'N 80°31'E), Alugolla (7°40'N 80°37'E), Alupotawela, Alutgama ([[7]]°19'N 80°31'E), Alutgama (7°31'N 80°35'E), Alutgama (7°42'N 80°35'E), Alutgama (7°22'N 80°39'E), Alutgama Mahakumburegammedda, Alutnuwara, Alutnuwara Town, Alutwewa, Aluvihare, Aluvihare Colony, Aluwihare, Alwatta, Ambadeniya, Ambagahahena, Ambagamuwa (7°1'N 80°28'E), Ambagamuwa (7°18'N 80°33'E), Ambagaspitiya, Ambagastenna, Ambakumbura, Ambalapitiya, Ambale, Ambaliyadda (7°10'N 80°46'E), Ambaliyadda (7°1'N 80°54'E), Ambanella, Ambanpola, Ambanwala (7°13'N 80°31'E), Ambanwala (7°13'N 80°31'E), Ambaoruwa, Ambatalawa (6°58'N 80°30'E), Ambatalawa (7°2'N 80°40'E), Ambatenna, Ambawa, Ambawela, Ambetenna, Ambewela, Ambokka, , [PPP) [ د[Ampitiya (7°5'N 80°31'E)]], Ampitiya (7°16'N 80°39'E), Ampitiya Pallegama, Ampitiya Udagama, Amuna, Amunewala, Amunugama, Amunumulla, Amunupitiya, Amunupura, Amunupure, Amupitiya, Andagala (7°22'N 80°30'E), Andagala (7°46'N 80°31'E), Andawala, Andawela, Andideniya, Andungama Palkumbura, Andurubebila, Angammana, Angoda, Angunawala, Angunawela, Anguruwela, Anguruwella, Ankande Colony, Ankendagolla, Ankumbura, Ankumbura Pallegama, Ankumbura Udagama, Appallagoda, Arambagama, Arambegama (7°16'N 80°32'E), Arambegama (7°20'N 80°34'E), Arambepola, Aranpitiya, Arattana (7°13'N 80°34'E), Arattana (7°22'N 80°43'E), Arawwawala, Arukwatta, Aruppola, Asgeriya, Asgiriya, Aswalapitiya, Asweddunwela, Atabage, Atabage Pallegama, Atirahapitiya, Attanakumbura, Attanayakagammedda, Attaragalla, Attaragama, Attaragama Hunnana-oya, Attaragama Hunnanoya, Awulbodale
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/466996" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි