"බ්‍රහ්ම" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
ටැගය: Manual revert
{{About|නිර්මාතෘ හින්දු දෙවියා}}
'''බ්‍රහ්ම ලෝක විස්තරය'''
 
 
බුදු දහමට අනුව භාවනා වැඩීමෙන් ධ්‍යාන උපදවා ගත් අයද අනාගාමි මාර්ග ඵලයට පැමිණි උතුමන්ද මරණින් මතු ශුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝක ඇතුළු බ්‍රහ්ම ලෝකවල උප්පත්තිය ලබයි.
 
බුදු දහමේ කියවෙන පරිදි බ්‍රහ්ම ලෝක ගණන දේව ලෝක ගණනට වඩා වැඩිය. බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජයේ සිට අකනිටා බඹ ලොව දක්වා බ්‍රහ්ම ලෝක 16 රූපාවචර ලෝක වන අතර, අකාසනඤ්චායතනයේ සිට ඉහලට ඇති බ්‍රහ්ම ලෝක 04 අරුපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක වේ.
 
 
[[1]]. බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජය
 
ප්‍රථම ධ්‍යානය ලද්දවුන් උපදින භූමියකි. ආයුෂ කල්ප 1/3
 
2.බ්‍රහ්ම පුරෝහිතය
 
ප්‍රථම ධ්‍යානය ලද්දවුන් උපදින භූමියකි ආයුෂ කල්ප 1/2
 
 
3.මහා බ්‍රහ්මය
 
ප්‍රථම ධ්‍යානය ලද්දවුන් උපදින භූමියකි. ආයුෂ කල්පයකි
 
 
4.පරිත්තාභය
 
ද්විතිය ධ්‍යානය ලද්දුන් උපදින භූමියකි. ආයුෂ කල්ප 2
 
5.අප්පමානාභය
 
ද්විතිය ධ්‍යානය භූමියකි. ආයුෂ කල්ප 4
 
6.ආභස්සරය
 
ද්විතිය ධ්‍යානය ලද්දුන් උපදින භූමියකි. ආයුෂ කල්ප 8. විශ්වය විනාශ වන කල්හි ආභාස්සරයට ඔඅහල ඇති ලෝක ධාතු සියල්ල නැසේ
 
7.පරිත්තසුභය
 
තෘතිය ධ්‍යානය ලද්දුන් උපදින භූමියකි. ආයුෂ කල්ප 16
 
8.අප්පමානසුභය
 
තෘතිය ධ්‍යානය ලද්දුන් උපදින භූමියකි. ආයුෂ කල්ප 32
 
 
9.සුභකිණ්හය
 
තෘතිය ධ්‍යානය ලද්දුන් උපදින භූමියකි. ආයුෂ කල්ප 64. ජලය නිසා ලෝකය විනාශ වන කල්හි මෙයට පහලින ඇති සියලු භුමි වැනසේ
 
10.වේහප්පලය
 
ආයුෂ කල්ප 500. ක් ඇති චතුර්ථ ධ්‍යාන භූමියකි . ලෝකය වායු කුණාටුවලින් නැසෙන කල්හි මෙයට යටින් ඇති සියලු භුමි වැනසේ.
 
 
11. අසංඥ තලය
 
ආයුෂ කල්ප 500. අසංඥ භාවනා වඩන අය මෙහි උපදී. මෙහි උපන් අය කල්ප 500 ක මුළු කාලය එකම ඉරියව්වෙන් නිද්‍රාවක මෙන් හිඳ ගෙවා දමයි.
 
 
12.අවීහය
 
ආයුෂ කල්ප 1000. උද්ධන්සොත අකනිටා යන අනාගාමී ඵලලාභී උතුමන් මරණින් මතු මෙහි උපදිති. අවිහයේ සිට අකනිටා දක්වා බ්‍රහ්ම ලෝක 05 ශුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝක ලෙස හැඳින්වේ. මේවායේ උපත ලබන්නේ අනාගාමි ඵලලාභී උතුමන් වහන්සේලා පමණි.
 
 
13.අතප්පය
 
ආයුෂ කල්ප 2000. අවිහයෙහි කාලය නිම වී ඉන් චුත වන අනාගාමී බ්‍රහ්ම උතුමන් අතප්පයෙහි උපදී.
 
14. සුදස්සය
 
මෙහි ආයුෂය කල්ප 4000 කි . ආයුෂ ගෙවී ගොස් අත්ප්පයෙන් චුත වන අනාගාමී බ්‍රහ්ම උතුමන් සුදස්සයෙහි උපදී.
 
15. සුදස්සිය
 
ආයුෂ කල්ප 8000. ආයුෂ ගෙවීමෙන් සුදස්සයෙන් චුත වන අනාගාමී බ්‍රහ්ම උතුමන් සුදස්සියට පිවිසෙති .
 
16.අකනිෂ්ටය (අකනිටා බ්‍රහ්ම ලෝකය )
 
ආයුෂ කල්ප 16000. මෙහි සිටින හැම කෙනෙකුම අනෙකාට නොදවෙනි වන තරම් ප්‍රඥා සම්මපන්න වෙති .බල සම්මපන්න වෙති.ගරු කටයතු වෙති.මෙහි උපදිනුයේ අනුපිළිවෙලින් අවිහ අතප්ප සුදස්ස සුදස්සී බ්‍රහ්ම ලෝක සතර ඉක්මවා පැමිණි අනාගාමි උතුමන් ය. එබැවින් අකනිෂ්ටයේ උපන් සත්වයෝ අකනිට්ටගාමි ක්‍රමයට (එකින් එක ලෝක පිළිවෙලින් ගෙවා ගොස් ) එහි උපත ලබා සිටිති. අකනිෂ්ටයේ උපන් යම් අනාගාමික බ්‍රහ්ම උතුමො එහිදී මග වඩා රහත් ඵලයට පත්ව පිරිනිවනට පත් වෙති.
 
 
17.අකාසනඤ්චායතනය
 
පළමු අරුපාවචර සම්පත්තිය ලද අය මෙහි මරණින් මතු උපදිති. මෙය පළමු අරුපාවචර භූමියයි . ආයුෂ කල්ප 20 000. මෙහි උපන් යට එකිනෙකා නොපෙනේ. අවම වශයෙන් තමා වත් නොපෙනේ. යම් මාර්ග පල ලාභියෙක් මෙතැන් සිට ඉදිරි ලෝකයක උපත ලද හොත් හේ එම ලෝකයේදීම පිරිනිවන් පා සසර දුක කෙළවර කරයි.
 
 
18. වීඤ්ඤාංචායතනය
 
දෙවන අරුපාවචර සමාපත්තිය ලැබූ යෝගීන් උපදින භූමියයි. ආයුෂ කල්ප 40 000.
 
h
19.ආකිංචංඤායතනය
 
ආයුෂ කල්ප 60000. තෙවන අරුපාවචර භූමියයි
 
 
20.නේවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය
 
මෙය අවසාන මෙන්ම හතර වන අරුපාවචර සමාපත්ති භූමියයි. ආයුෂ කල්ප 84 000. සසර තුළ වැඩිම ආයු කාලයක් ඇති ලෝකය මෙයයි. {{About|නිර්මාතෘ හින්දු දෙවියා}}
{{Infobox deity <!--Wikipedia:WikiProject Hindu mythology-->
| type = Hindu
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/464682" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි