"දඬුමොණරය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
Protected "දඬුමොණරය": නොකඩවා සිදුකරන විනාශකිරීම ([සංස්කරණය=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (ඉකුත් වේ 04:19, 19 නොවැම්බර් 2021 (යූටීසි)) [ගෙන යන්න=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (ඉකුත් වේ 04:19, 19 නොවැම්බර් 2021 (යූටීසි)))
(rm vandal)
ටැගය: Manual revert
සුළු (Protected "දඬුමොණරය": නොකඩවා සිදුකරන විනාශකිරීම ([සංස්කරණය=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (ඉකුත් වේ 04:19, 19 නොවැම්බර් 2021 (යූටීසි)) [ගෙන යන්න=ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න] (ඉකුත් වේ 04:19, 19 නොවැම්බර් 2021 (යූටීසි))))
 

සංස්කරණ

28,638

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/461442" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි