"න්‍යෂ්ටිකාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

'සෙයිලයේ පවතින ප්දාන ම ඉන්දිකාවයි. සජීවී ය. පටල...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි
('සෙයිලයේ පවතින ප්දාන ම ඉන්දිකාවයි. සජීවී ය. පටල...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
(වෙනසක් නොමැත)

සංස්කරණ

1

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/455989" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි