"වජිරනාත් ලක්ෂ්මන් ද සිල්වා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
* {{cite web|url=http://ncba.nalanda.sch.lk/wp-content/uploads/2011/05/Nalanda1.pdf |title= නාලන්දා විද්‍යාලය ඉතිහාසය |date=/2011/05 |publisher=ncba.nalanda.sch.lk | accessdate=}}
 
* [https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9_%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF_%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%9A_%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%A7_%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%92_%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94_%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80#%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ආදි සිසු ව්‍යෛද්‍යවරුන්]
 
* [https://nalandiandocs.com/ ආදි නාලන්දයීය ව්‍යෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය]
 
{{DEFAULTSORT:ද සිල්වා, වජිරනාත් ලක්ෂ්මන් }}

සංස්කරණ

1,705

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/455791" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි