"බීට්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

New page: ඵල ආහාරයට ගනු ‍ලැබේ. ශීත දේශගුණය ප්‍රිය කිරීම නිසා උඩරට එලවළුවක් ලෙස හැ...
(New page: ඵල ආහාරයට ගනු ‍ලැබේ. ශීත දේශගුණය ප්‍රිය කිරීම නිසා උඩරට එලවළුවක් ලෙස හැ...)
(වෙනසක් නොමැත)

සංස්කරණ

607

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/45544" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි