"කඩල" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

New page: ධාන්‍ය වර්‍‍ගයකි. ධාන්‍ය වලින් සාදාගන්නා ආහාර වර්ග‍යකට මෙම නම ‍ව්‍යවහ...
(New page: ධාන්‍ය වර්‍‍ගයකි. ධාන්‍ය වලින් සාදාගන්නා ආහාර වර්ග‍යකට මෙම නම ‍ව්‍යවහ...)
(වෙනසක් නොමැත)

සංස්කරණ

607

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/45537" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි