"යකා ඇඳූ ඇල්ල" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

'නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත. මීටර් 61ක්...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි
('නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත. මීටර් 61ක්...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
(වෙනසක් නොමැත)
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/455253" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි