"ඇබර්ඩීන්, ශ්‍රී ලංකාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

'නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත. උස මීටර් 100...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි
('නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත. උස මීටර් 100...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
(වෙනසක් නොමැත)
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/455251" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි