"කුරුඳු ඔය ඇල්ල" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
('මෙහි උස 206m වේ.අඩිවලින් ගත්තොත් අඩි 676 කි.' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
 
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
මෙහි උස 206m වේ.අඩිවලින් ගත්තොත් අඩි 676 කි.මෙය සුන්දර දිය ඇල්ලකි.
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/455250" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි