"විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

→‎ඡායාරූප: ශීර්ෂ පා
(<ref>)
(→‎ඡායාරූප: ශීර්ෂ පා)
|-
|colspan=4 align=center|{{Photomontage
| photo1a = Balsam-Fir-needles (top) (6255945534).gif{{!}}''[[Abies balsamea]]'', balsamබෝල්සම් fir, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo1b = White-Spruce-needles (top).gif{{!}}''[[Picea glauca]]'', whiteසුදු spruceස්පෘස්, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo1c = Tamarack Larix laricina Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Larix laricina]]'', tamarackතමරාක්, Washingtonවොෂිංටන් Islandදූපත
| photo1d = Thuja occidentalis foliage Wisconsin.jpg{{!}}''[[Thuja occidentalis]]'', easternනැගෙනහිර whiteසුදු cedarකිහිරි orහෝ arborvitaeආබර්විටා, Peninsulaඅර්ධද්වීපයේ Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo1e = Common-Juniper-3.png{{!}}''[[Juniperus communis]]'' var. ''depressa'', commonපොදු juniperජුනිපර්, Potawatomiපොටවටෝමි Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo1f = Creeping juniper Juniperus horizontalis Washington Island Wisconsin.jpg{{!}}''[[Juniperus horizontalis]]'', creepingරිංගන juniperජුනිපර්, Washingtonවොෂිංටන් Islandදූපත
| photo1g = Staghorn-Sumac-leaves.gif{{!}}''[[Rhus typhina]]'', staghorn sumac, Potawatomiපොටවටෝමි Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo1h = Red-Osier-Dogwood-berries.gif{{!}}''[[Cornus sericea]]'', redosierරෙඩෝසියර් dogwoodඩොග්වුඩ්, Potawatomiපොටවටෝමි Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo1i = Bunchberry dogwood Cornus canadensis Newport State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cornus canadensis]]'', bunchberryබන්ච්බෙරි dogwoodඩොග්වුඩ්, Newportනිව්පෝට් Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo1j = Velvet-Leaf-Blueberry.gif{{!}}''[[Vaccinium myrtilloides]]'', velvetleafවෙල්වට් huckleberryකොළ හකල්බෙරි, Potawatomiපොටවටෝමි Stateරාජ්‍ය Parkඋද්‍යානය
| photo1k = Primula mistassinica.jpg{{!}}''[[Mistassiniprimula primrosemistassinica]]'', primulaමිස්ටැසිනි mistassinicaප්‍රිම්රෝස්, The Ridgesරිජ්ස්
| photo1l = Wild sarsaparilla Aralia nudicaulis Newport State Park Wisconsin.jpg{{!}}''[[Aralia nudicaulis]]'', wild sarsaparilla, Newport State Park
| photo2a = Yellow Ladys-Slipper Cypripedium parviflorum Ellison Bluff Wisconsin.jpg{{!}}''[[Cypripedium parviflorum]]'', yellow lady's-slipper, Ellison bluff

සංස්කරණ

84

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/453266" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි