"විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

→‎වැටීම: හෙක්ටයාර
(→‎වැටීම: හෙක්ටයාර් 0.8 කි)
(→‎වැටීම: හෙක්ටයාර)
=== වැටීම ===
[[ගොනුව:Lautenbach_Orchard_Country_apple_trees.jpg|link=https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80:Lautenbach_Orchard_Country_apple_trees.jpg|thumb|ඇපල් පළතුරු වතු, ඔක්තෝබර්]]
මීට අමතරව, 2017 දී ඇපල් වතු අක්කර හෙක්ටයාර් 162 යි තිබූ අතර එය 2012 දී අක්කර හෙක්ටයාර් 190 කි පහළට විය. <ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/C1A3C8FA-B551-319C-9C6E-CEB16B39D84D Quick Stats database results] for apples</ref> 2017 දී මෙහෙයුම් 11 ක් අතර පැතිරුණු මුතු වතු අක්කර පෙයාර්ස් හෙක්ටයාර් 5 ක්. <ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/ABE23384-1B64-3366-91D7-03AC3E16D385 Quick Stats database results for pears], 2002-2017</ref> 2017 දී මෙහෙයුම් හතරක් අතර ව්‍යාප්ත වූ උගත් හෙක්ටයාර් 0.4 කි උගත් පන්තියේ පමණි. <ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/500DA1D4-B0A3-3CF8-9695-6E7E5FF3896C Quick Stats database results for plums], 2017</ref> 2007 දී හෙක්ටයාර් 0.8 කි ඇප්රිකොට් ඇටයේ පළතුරු වතු මෙහෙයුම් 6 ක් අතර පැතිර ගියේය. <ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/FAB52F77-741E-389A-BB2B-3BC32B1BB1C9 Quick Stats database results for apricots], 2007-2017</ref> සීතල හාඩි පීච් සංවර්ධනය පිළිබඳ පර්යේෂණ 1980 දශකයේ සිට අඛණ්ඩව සිදු වේ. <ref>[https://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.4141/P96-013 Current state of cold hardiness research on fruit crops] ලද්දේ Pauliina Palonen and Deborah Buszard, ''Canadian Journal of Plant Science 77(3)'' December 1996</ref> 2012 දී පීච් පළතුරු වතු අක්කරහෙක්ටයාර් දෙකක්0.8 කි තිබූ අතර එය මෙහෙයුම් හතක් අතර ව්‍යාප්ත විය. <ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/B5EE89C8-D79D-3C54-9D89-9A3D83D34506 Quick Stats database results for peaches], 2002-2012</ref>
 
2017 දී මිදි වතු අක්කරහෙක්ටයාර් 4016 යි ක් තිබූ අතර එය 2012 දී අක්කරහෙක්ටයාර 32 78යි ට වඩා අඩු විය. <ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/FA53FBFA-86B6-35A6-8BCB-45031A54ACAC Quick Stats database results for grapes], 2017-2002 data</ref> 2012 දී ෆෙඩරල් විසින් නම් කරන ලද විශාල වයින් මිදි වගා කරන කලාපයක කොටසක් ලෙස ප්‍රාන්තය පිළිගැනීමට ලක්විය.
 
2018 දී මුවන් දඩයම් කාලයන් ලෙස මුවන් 4,791 ක් මරා දමන ලද අතර එය 2017 දී මුවන් 5,264 ක අස්වැන්නක් විය. <ref>[https://dnr.wi.gov/wideermetrics/DeerStats.aspx#background WI DNR Harvest Trends] database, accessed September 5th, 2019</ref> 2018 වන විට නිදන්ගත නාස්ති වන රෝග රට තුළ කිසි විටෙක අනාවරණය වී නොමැත. <ref>[https://doorcountydailynews.com/news/419229 Door County avoids CWD in 2018], DoorCountyDailyNews.com, Jonathan Bregman, January 2018</ref>

සංස්කරණ

84

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/453263" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි