"විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

→‎වැටීම: හෙක්ටයාර් 0.8 කි
(→‎වැටීම: හෙක්ටයාර් 0.8 කි)
=== වැටීම ===
[[ගොනුව:Lautenbach_Orchard_Country_apple_trees.jpg|link=https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80:Lautenbach_Orchard_Country_apple_trees.jpg|thumb|ඇපල් පළතුරු වතු, ඔක්තෝබර්]]
මීට අමතරව, 2017 දී ඇපල් වතු අක්කර හෙක්ටයාර් 162 යි තිබූ අතර එය 2012 දී අක්කර හෙක්ටයාර් 190 කි පහළට විය. <ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/C1A3C8FA-B551-319C-9C6E-CEB16B39D84D Quick Stats database results] for apples</ref> 2017 දී මෙහෙයුම් 11 ක් අතර පැතිරුණු මුතු වතු අක්කර පෙයාර්ස් හෙක්ටයාර් 5 ක්. <ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/ABE23384-1B64-3366-91D7-03AC3E16D385 Quick Stats database results for pears], 2002-2017</ref> 2017 දී මෙහෙයුම් හතරක් අතර ව්‍යාප්ත වූ උගත් හෙක්ටයාර් 0.4 කි උගත් පන්තියේ පමණි. <ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/500DA1D4-B0A3-3CF8-9695-6E7E5FF3896C Quick Stats database results for plums], 2017</ref> 2007 දී අක්කරහෙක්ටයාර් දෙකක0.8 කි ඇප්රිකොට් ඇටයේ පළතුරු වතු මෙහෙයුම් 6 ක් අතර පැතිර ගියේය. <ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/FAB52F77-741E-389A-BB2B-3BC32B1BB1C9 Quick Stats database results for apricots], 2007-2017</ref> සීතල හාඩි පීච් සංවර්ධනය පිළිබඳ පර්යේෂණ 1980 දශකයේ සිට අඛණ්ඩව සිදු වේ. <ref>[https://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.4141/P96-013 Current state of cold hardiness research on fruit crops] ලද්දේ Pauliina Palonen and Deborah Buszard, ''Canadian Journal of Plant Science 77(3)'' December 1996</ref> 2012 දී පීච් පළතුරු වතු අක්කර දෙකක් තිබූ අතර එය මෙහෙයුම් හතක් අතර ව්‍යාප්ත විය. <ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/B5EE89C8-D79D-3C54-9D89-9A3D83D34506 Quick Stats database results for peaches], 2002-2012</ref>
 
2017 දී මිදි වතු අක්කර 40 ක් තිබූ අතර එය 2012 දී අක්කර 78 ට වඩා අඩු විය. <ref>USDA NASS [https://quickstats.nass.usda.gov/results/FA53FBFA-86B6-35A6-8BCB-45031A54ACAC Quick Stats database results for grapes], 2017-2002 data</ref> 2012 දී ෆෙඩරල් විසින් නම් කරන ලද විශාල වයින් මිදි වගා කරන කලාපයක කොටසක් ලෙස ප්‍රාන්තය පිළිගැනීමට ලක්විය.

සංස්කරණ

84

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/453262" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි