"යුනෙස්කෝ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

|-
| 5 October
| ලෝක ගුරු දිනය
| World Teachers' Day
|-
| 2nd Wednesday in October
|-
| 27 October
| ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය උරුමය සඳහා වූ ලෝක දිනය
| World Day for Audiovisual Heritage
|-
| 2 November
|-
| 10 November
| සාමය හා සංවර්ධනය සඳහා ලෝක විද්‍යා දිනය
| World Science Day for Peace and Development
|-
| 3rd Thursday in November
|-
| 16 November
| ඉවසීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය
| International Day for Tolerance
|-
| 19 November
| ජාත්‍යන්තර පිරිමි දිනය
| International Men's Day
|-
| 25 November
|-
| 1 December
| ලෝක ඒඩ්ස් දිනය
| World AIDS Day
|-
| 10 December
| මානව හිමිකම් දිනය
| Human Rights Day
|-
| 18 December
| ජාත්‍යන්තර සංක්‍රමණික දිනය
| International Migrants Day
|-
|}

සංස්කරණ

1,945

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/445583" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි