"යුනෙස්කෝ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

No edit summary
===අක්‍රීය ත්‍යාග===
==යුනෙස්කෝවේ ජාත්‍යන්තර දින සැමරීම්==
යුනෙස්කෝවේ නිරීක්ෂණය කරන ලද ජාත්‍යන්තර දින පහත වගුවේ දක්වා ඇත.
{| class="sortable wikitable"
|-
!දිනය
!නම
|-දින
| 27 January
| [[International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust]]
|-
| 13 February
| [[World Radio Day]]
|-
| 21 February
| [[International Mother Language Day]]
|-
| 8 March
| [[International Women's Day]]
|-
| 20 March
| [[International Francophonie Day]]
|-
| 21 March
| International Day of [[Nowruz]]
|-
| 21 March
| [[World Poetry Day]]
|-
| 21 March
| [[International Day for the Elimination of Racial Discrimination]]
|-
| 22 March
| [[World Day for Water]]
|-
| 23 April
| [[World Book and Copyright Day]]
|-
| 30 April
| [[International Jazz Day]]
|-
| 3 May
| [[World Press Freedom Day]]
|-18 may world museum day
| 21 May
| [[World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development]]
|-
| 22 May
| [[International Day for Biological Diversity]]
|-
| 25 May
| [[Africa Day]] / [[Africa Week]]
|-
| 5 June
| [[World Environment Day]]
|-
| 8 June
| [[World Oceans Day]]
|-
| 17 June
|[[World Day to Combat Desertification and Drought]]
|-
 
| 9 August
| [[International Day of the World's Indigenous People]]
|-
| 12 August
| [[International Youth Day]]
|-
| 23 August
| [[International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition]]
|-
| 8 September
| [[International Literacy Day]]
|-
| 15 September
| [[International Day of Democracy]]
|-
| 21 September
| [[International Day of Peace]]
|-
| 28 September
|[[Access to Information Day|International Day for the Universal Access to Information]]
|-
| 2 October
| [[International Day of Non-Violence]]
|-
| 5 October
| [[World Teachers' Day]]
|-
| 2nd Wednesday in October
| International Day for Disaster Reduction
|-
| 17 October
| [[International Day for the Eradication of Poverty]]
|-
| 20 October
| [[World Statistics Day]]
|-
| 27 October
| [[World Day for Audiovisual Heritage]]
|-
| 2 November
| [[International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists]]'''<ref>{{Cite web|url=https://en.unesco.org/day/endimpunity|title=International Day to End Impunity for Crimes against Journalists|website=UNESCO|access-date=2016-12-19}}</ref>
|-
| 10 November
| World Science Day for Peace and Development
|-
| 3rd Thursday in November
| [[World Philosophy Day]]
|-
| 16 November
| [[International Day for Tolerance]]
|-
| 19 November
| [[International Men's Day]]
|-
| 25 November
| [[International Day for the Elimination of Violence against Women]]
|-
| 29 November
| [[International Day of Solidarity with the Palestinian People]]
|-
| 1 December
| [[World AIDS Day]]
|-
| 10 December
| [[Human Rights Day]]
|-
| 18 December
| [[International Migrants Day]]
|-
|}

සංස්කරණ

1,945

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/445576" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි