"සැකිල්ල:පරමවිඥානාර්ථවාදය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
|heading3=[[:Category:Theosophical philosophical concepts|Philosophical concepts]]
|content3=[[Seven Rays#In Theosophy|Seven Rays]]{{·}}[[Root race|Root Races]]<br/>
|heading4=Organisationsසංවිධාන
|content4=[[Theosophicalපරමවිඥානාර්ථ Societyසංගමය]]<br/>[[Theosophical Society Adyar|TS Adyar]]{{·}} [[Theosophical Society Pasadena|TS Pasadena]]<br/> [[Theosophical Society Point Loma-Covina|TS Point Loma-Covina]]{{·}} [[Theosophical Society in America (Hargrove)|TSA Hargrove]]<br/> [[United Lodge of Theosophists]]
|heading5=Theosophical texts
|content5=[[Isis Unveiled]]
|heading6=[[Ascended Master]]s
|content6=[[Morya (Theosophy)|Morya]]{{·}}[[St. Germain (Theosophy)|St. Germain]]
|heading7=Related topicsසබැඳි මාතෘකා
|content7=[[Agni Yoga]]{{·}}[[Alice Bailey]]{{·}}[[Anthroposophy]]<br/>[[Benjamin Creme]]{{·}}[[Esotericism]]<br/>[[Jiddu Krishnamurti]]{{·}}[[Liberal Catholic Church]]<br/>[[Living Ethics]]{{·}}[[Neo-Theosophy]]<br/>[[Order of the Star in the East]]
}}<noinclude>

සංස්කරණ

22,856

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/444507" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි