"විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

'විද්‍යුත් ‍ක්ෂේත්‍රය යන සංකල්පය ඉදිරිපත් කරන...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි
('විද්‍යුත් ‍ක්ෂේත්‍රය යන සංකල්පය ඉදිරිපත් කරන...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
(වෙනසක් නොමැත)

සංස්කරණ

1

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/443937" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි