"පරිශීලක:Chamika1990/බ්‍රිතාන්‍ය රජ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

| [[File:Royal Arms of Great Britain (1714-1801).svg|100px]]
| 28 May 1660<br />[[Leineschloss]]<hr />හැනෝවර්හි අර්නස්ට් ඔගස්ටස් වරක-කුමරුගේ<br />සහ සොෆියා කුමරියගේ පුත්
| බෘන්ස්වික්-ලනබර්ග් සෙල් හි සොෆියා ඩොරතියා කුමරිය<br />21 නොවැම්බර් 1682<br />දරුවන් 2යි
| [[Sophia Dorothea of Celle|Sophia Dorothea of Brunswick-Lüneburg-Celle]]<br />21 November 1682<br />2 children
| 11 ජූනි 1727<br />[[Osnabrück]]<br />Aged {{age in years and days|1660|5|28|1727|6|27}}
| Great-grandson of {{වෙළීනොමැත|[[James VI and I]]}}<hr />Act of Settlement<hr />Eldest son of [[Sophia of Hanover]]
| [[File:Royal Arms of Great Britain (1714-1801).svg|100px]]
| 30 ඔක්තෝබර් 1683<br />[[Herrenhausen]]<hr />පළමු වන ජෝර්ජ් රජුගේ<br />සෙල් හි සොෆියා ඩොරතියා කුමරියගේ පුත්
| [[Carolineබ්‍රැන්ඩන්බර්ග්-ඇන්ස්බැක් ofහි Ansbach|Carolineකැරොලින් of Brandenburg-Ansbach]]කුමරිය<br />22 අගෝස්තු 1705<br />[[Herrenhausen]]<br />8දරුවන් children8යි
| 25 ඔක්තෝබර් 1760<br />[[Kensington Palace]]<br />Aged {{age in years and days|1683|10|30|1760|10|25}}
| Son of [[George I of Great Britain|{{nowrap|George I}}]]
| [[File:Royal Arms of United Kingdom (1816-1837).svg|100px]]
| 4 ජූනි 1738<br />[[නෝෆෝක් නිවස]]<hr />ෆ්‍රෙඩ්‍රික්, වේල්සයේ කුමරුන්ගේ <br />සහ සැක්ස ගොතා හි ඔගස්ටා කුමරියගේ පුත්
| [[Charlotteමැක්ලන්බර්ග් ofස්ට්‍රෙලිස් Mecklenburg-Strelitz]]හි චාර්ලට් කුමරිය<br />[[ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය]]<br />8 Septemberසැප්තැම්බර් 1761<br />15 childrenදරුවන් 15යි
| 29 January 1820<br />[[Windsor Castle]]<br />Aged {{age in years and days|1738|6|4|1820|1|29}}
| Grandson of [[George II of Great Britain|{{nowrap|George II}}]]
| [[File:Royal Arms of United Kingdom (1816-1837).svg|100px]]
| 12 අගෝස්තු 1762<br />[[ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය]]<hr />[[එක්සත් රාජධානියෙහි තුන්වන ජෝර්ජ් රජ|තුන් වන ජෝර්ජ් රජුගේ]]<br />සහ මැක්ලන්බර්ග් ස්ට්‍රෙලිස් හි චාර්ලට් කුමරියගේ පුත්
| {{Gray|(1)}} [[Mariaමාරියා Fitzherbert]]ෆිට්ස්හර්බට්<small><br>රජුගේ කැමැත්ත නොවිමසූ නිසා 1772 රාජකීය විවාහ පණත අනුව එම විවාහය ශුන්‍ය සහ බල රහිත ලෙස සැලකීය</small><br />[[Parkපාර්ක් Lane]]වීදිය<br />15 Septemberසැප්තැම්බර් 1785<br />No verified children<hr />{{Gray|(2)}} [[Carolineබෘන්ස්වික් of Brunswick|Carolineහි ofකැරොලින් Brunswick-Wolfenbüttel]]කුමරිය<br />ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය<br />8 Aprilඅප්‍රේල් 1795<br />1එක් daughterදියණියයි
| 26 ජූනි 1830<br />Windsor Castle<br />Aged {{age in years and days|1762|8|12|1830|6|26}}
|rowspan=2|Sons of [[George III of the United Kingdom|{{nowrap|George III}}]]
| [[File:Royal Arms of United Kingdom (1816-1837).svg|100px]]
| 21 අගෝස්තු1765<br />බකින්හැම් මාලිගය<hr />[[එක්සත් රාජධානියෙහි තුන්වන ජෝර්ජ් රජ|තුන් වන ජෝර්ජ් රජුගේ]]<br />සහ මැක්ලන්බර්ග් ස්ට්‍රෙලිස් හි චාර්ලට් කුමරියගේ පුත්
| සැක්ස මේනින්ගන් හි ඇඩිලේඩ් කුමරිය<br />කිව් මාලිගය<br />13 ජුලි 1818<br />දියණියන් 2යි
| [[Adelaide of Saxe-Meiningen]]<br />[[Kew Palace]]<br />13 July 1818<br />2 daughters
| 20 ජූනි1837<br />Windsor Castle<br />Aged {{age in years and days|1765|8|21|1837|6|20}}
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/william-iv-r-1830-1837|title=William IV (r. 1830–1837)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20170921001850/https://www.royal.uk/william-iv-r-1830-1837|archive-date=21 September 2017|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
| [[File:Queen Victoria 1843.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| 24 May 1819<br />[[Kensingtonකෙන්සින්ටන් Palace]]මාලිගය<hr />එඩ්වඩ් කුමරු, කෙන්ති ආදිපාදවරයාගේ<br />සැක්ස කොබර්ග් සාල්ෆෙල්ඩ් හි වික්ටෝරියා කුමරියගේ දියණිය
| [[Albert,සැක්ස Princeකොබර්ග් Consort|Albertසහ ofගොතා Saxe-Coburgහි andඇල්බට් Gotha]]කුමරු<br />ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය<br />[[Wedding of Queen Victoria and Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha|10 Februaryපෙබරවාරි 1840]]<br />9දරුවන් children9යි
| 22 January 1901<br />[[Osborne House]]<br />aged {{age in years and days|1819|5|24|1901|1|22}}
| Granddaughter of [[George III of the United Kingdom|{{nowrap|George III}}]]

සංස්කරණ

202

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/442118" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි