"පරිශීලක:Chamika1990/බ්‍රිතාන්‍ය රජ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

{{Nobility table header|arms=yes|extra column=Claim !! Ref.}}
|-
| <big>'''[[එක්සත් රාජධානියෙහි හත්වන එඩ්වඩ් රජ|{{nowrap|හත්වන එඩ්වඩ්}}]]'''</big><br />'''ඇල්බට් එඩ්වඩ්'''<br />22 Januaryජනවාරි 1901{{efn|King Edward VII was [[Coronation of King Edward VII and Queen Alexandra|crowned on 9 August 1902]] with [[Queen Alexandra]].}}<br />{{ndash}}<br />6 Mayමැයි 1910<br />''({{age in years and days|1901|1|22|1910|5|6|duration=yes}})''
| [[File:King Edward VII by Sir (Samuel) Luke Fildes.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| 9 November 1841නොවැම්බර්1841<br />[[Buckingham Palace]]<hr />Son of [[Queen Victoria|Victoria]]<br />and [[Albert of Saxe-Coburg-Gotha]]
| [[Alexandra of Denmark]]<br />[[St George's Chapel, Windsor Castle|St George's Chapel]]<br />10 Marchමාර්තු 1863<br />6 children
| 6 Mayමැයි 1910<br />[[Buckingham Palace]]<br />aged {{age in years and days|1841|11|9|1910|5|6|}}
| Son of [[Queen Victoria|Victoria]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/edward-vii-r1901-1910|title=Edward VII (r.1901–1910)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180125015924/https://www.royal.uk/edward-vii-r1901-1910|archive-date=25 January 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
|-
| <big>'''{{nowrap|[[පස්වන ජෝර්ජ්]]}}'''</big><br />'''ජෝර්ජ් ෆ්‍රෙඩ්‍රික් අර්නස්ට් ඇල්බට්'''<br />6 Mayමැයි 1910{{efn|King George V was [[Coronation of King George V and Queen Mary|crowned on 22 May 1911]] with [[Mary of Teck|Queen Mary]].}}<br />{{ndash}}<br />20 Januaryජනවාරි 1936<br />''({{age in years and days|1910|5|6|1936|1|20|duration=yes}})''
| [[File:King George V 1911.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| 3 ජූනි1865<br />[[Marlborough House]]<hr />Son of {{nowrap|[[Edward VII]]}}<br />and [[Alexandra of Denmark]]
| [[Mary of Teck]]<br />[[St James's Palace]]<br />[[Wedding of Prince George, Duke of York, and Princess Mary of Teck|6 Julyජුලි 1893]]<br />6 children
| 20 Januaryජනවාරි 1936<br />[[Sandringham House]]<br />aged {{age in years and days|1865|6|3|1936|1|20}}
| Son of {{nowrap|[[Edward VII]]}}
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/george-v-r-1910-1936 |title=George V (r. 1910–1936) |website=royal.gov.uk |accessdate=12 January 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180125020319/https://www.royal.uk/george-v-r-1910-1936 |archive-date=25 January 2018 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
|-
| <big>'''[[අටවන එඩ්වර්ඩ්|{{nowrap|අටවන එඩ්වඩ්}}]]'''</big><br />'''එඩ්වඩ් ඇල්බට් ක්‍රිස්ටියන් ජෝර්ජ් ඇන්ඩෘ පැඩ්‍රික් ඩේවිඩ්'''<br />20 Januaryජනවාරි 1936{{efn|King Edward VIII was [[Planned coronation of Edward VIII|not crowned]].}}<br />{{ndash}}<br />11 Decemberදෙසැම්බර් 1936<br />''([[Edward VIII abdication crisis|Abdicated after {{age in years and days|1936|1|20|1936|12|11}}]])''
| [[File:Edward VIII Portrait - 1936.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| 23 ජූනි 1894<br />[[White Lodge, Richmond Park|White Lodge]]<hr />Son of {{nowrap|[[George V]]}}<br />and [[Mary of Teck]]
| [[Wallis Simpson]]<br />[[Château de Candé]]<br />[[Wedding of Prince Edward, Duke of Windsor, and Wallis Simpson|3 Juneජූනි 1937]]<br />No children
| 28 Mayමැයි 1972<br />[[Neuilly-sur-Seine]]<br />aged {{age in years and days|1894|6|23|1972|5|28}}
|rowspan=2|Sons of {{nowrap|[[George V]]}}
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/edward-viii-jan-dec-1936 |title=Edward VIII (Jan–Dec 1936) |website=royal.gov.uk |accessdate=3 August 2010 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160507221901/https://www.royal.uk/edward-viii-jan-dec-1936 |archive-date=7 May 2016 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
|-
| <big>'''[[හයවන ජෝර්ජ් රජ|{{nowrap|හයවන ජෝර්ජ්}}]]'''</big><br />'''ඇල්බට් ෆ්‍රෙඩ්‍රික් ආතර් ජෝර්ජ්'''<br />11 Decemberදෙසැම්බර් 1936{{efn|King George VI was [[Coronation of King George VI and Queen Elizabeth|crowned on 12 May 1937]] with [[Queen Elizabeth The Queen Mother|Queen Elizabeth]].}}<br />{{ndash}}<br />6 පෙබරවාරි 1952<br />''({{age in years and days|1936|12|11|1952|2|6|duration=yes}})''
| [[File:King George VI.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| 14 December 1895<br />[[Sandringham House]]<hr />Son of {{nowrap|George V}}<br />and Mary of Teck
| [[Elizabeth Bowes-Lyon]]<br />[[Westminster Abbey]]<br />[[Wedding of Prince Albert, Duke of York, and Lady Elizabeth Bowes-Lyon|26 Aprilඅප්‍රේල් 1923]]<br />2 daughters
| 6 පෙබරවාරි 1952<br />Sandringham House<br />aged {{age in years and days|1895|12|14|1952|2|6}}
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/george-vi-r1936-1952 |title=George VI (r.1936–1952) |website=royal.gov.uk |accessdate=12 January 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171201035747/https://www.royal.uk/george-vi-r1936-1952 |archive-date=1 December 2017 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
|-
| <big>'''[[දෙවන එලිසබෙත් රැජිණ|{{nowrap|දෙවන එලිසබෙත්}}]]'''</big><br />'''එලිසබෙත් ඇලෙක්සන්ඩ්‍රා මේරි'''<br />6 Februaryපෙබරවාරි 1952{{efn|Queen Elizabeth II was [[Coronation of Queen Elizabeth II|crowned on 2 June 1953]].}}<br />{{ndash}}<br />Present<br />''({{age in years and days|1952|2|6|duration=yes}})''
| [[File:QEII.png|100px]]<!-- Please do not change the image to a recent one, we are using coronation pictures.-->
| [[File:Arms of the United Kingdom.svg|100px]]
| 21 Aprilඅප්‍රේල් 1926<br />[[Mayfair]]<hr />Daughter of {{nowrap|[[George VI]]}}<br />and [[Elizabeth Bowes-Lyon]]
| [[Prince Philip of Greece and Denmark]]<br />Westminster Abbey<br />[[Wedding of Princess Elizabeth and Philip Mountbatten, Duke of Edinburgh|20 Novemberනොවැම්බර් 1947]]<br />4 children
| Living<br />Age {{age in years and days|1926|4|21}}{{efn-lr|Updated daily according to [[UTC]]}}
| Daughter of {{nowrap|[[George VI]]}}

සංස්කරණ

202

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/442029" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි