"පරිශීලක:Chamika1990/බ්‍රිතාන්‍ය රජ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

No edit summary
| [[File:King George I by Sir Godfrey Kneller, Bt.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of Great Britain (1714-1801).svg|100px]]
| 28 May 1660<br />[[Leineschloss]]<hr />හැනෝවර්හි අර්නස්ට් ඔගස්ටස් වරක-කුමරුගේ<br />සහ සොෆියා කුමරියගේ පුත්
| 28 May 1660<br />[[Leineschloss]]<hr />Son of [[Ernest Augustus, Elector of Brunswick-Lüneburg|Ernest Augustus of Brunswick-Lüneburg]]<br />and [[Sophia of Hanover]]
| [[Sophia Dorothea of Celle|Sophia Dorothea of Brunswick-Lüneburg-Celle]]<br />21 November 1682<br />2 children
| 11 ජූනි 1727<br />[[Osnabrück]]<br />Aged {{age in years and days|1660|5|28|1727|6|27}}
| [[File:George II by Thomas Hudson.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of Great Britain (1714-1801).svg|100px]]
| 30 ඔක්තෝබර් 1683<br />[[Herrenhausen]]<hr />Sonපළමු ofවන [[Georgeජෝර්ජ් I of Great Britain|{{nowrap|George I}}]]රජුගේ<br />and [[Sophia Dorotheaසෙල් ofහි Celle|Sophiaසොෆියා Dorotheaඩොරතියා ofකුමරියගේ Brunswick-Lüneburg-Celle]]පුත්
| [[Caroline of Ansbach|Caroline of Brandenburg-Ansbach]]<br />22 අගෝස්තු 1705<br />[[Herrenhausen]]<br />8 children
| 25 ඔක්තෝබර් 1760<br />[[Kensington Palace]]<br />Aged {{age in years and days|1683|10|30|1760|10|25}}
| [[File:Allan Ramsay - King George III in coronation robes - Google Art Project.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of United Kingdom (1816-1837).svg|100px]]
| 4 ජූනි 1738<br />[[නෝෆෝක් නිවස]]<hr />Son of [[Frederickෆ්‍රෙඩ්‍රික්, Prince ofවේල්සයේ Wales|Princeකුමරුන්ගේ Frederick]]<br />andසහ [[Princessසැක්ස Augustaගොතා ofහි Saxe-Gotha|Augustaඔගස්ටා ofකුමරියගේ Saxe-Gotha]]පුත්
| [[Charlotte of Mecklenburg-Strelitz]]<br />[[ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය]]<br />8 September 1761<br />15 children
| 29 January 1820<br />[[Windsor Castle]]<br />Aged {{age in years and days|1738|6|4|1820|1|29}}
| [[File:George IV 1821 color.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of United Kingdom (1816-1837).svg|100px]]
| 12 අගෝස්තු 1762<br />[[ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය]]<hr />Son of [[Georgeඑක්සත් IIIරාජධානියෙහි ofතුන්වන theජෝර්ජ් Unitedරජ|තුන් Kingdom|{{nowrap|Georgeවන III}}ජෝර්ජ් රජුගේ]]<br />andසහ [[Charlotteමැක්ලන්බර්ග් ස්ට්‍රෙලිස් ofහි Mecklenburg-Strelitz]]චාර්ලට් කුමරියගේ පුත්
| {{Gray|(1)}} [[Maria Fitzherbert]]<br />[[Park Lane]]<br />15 September 1785<br />No verified children<hr />{{Gray|(2)}} [[Caroline of Brunswick|Caroline of Brunswick-Wolfenbüttel]]<br />ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය<br />8 April 1795<br />1 daughter
| 26 ජූනි 1830<br />Windsor Castle<br />Aged {{age in years and days|1762|8|12|1830|6|26}}
| [[File:William IV.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of United Kingdom (1816-1837).svg|100px]]
| 21 අගෝස්තු1765<br />බකින්හැම් මාලිගය<hr />[[එක්සත් රාජධානියෙහි තුන්වන ජෝර්ජ් රජ|තුන් වන ජෝර්ජ් රජුගේ]]<br />සහ මැක්ලන්බර්ග් ස්ට්‍රෙලිස් හි චාර්ලට් කුමරියගේ පුත්
| 21 අගෝස්තු1765<br />[[Buckingham Palace]]<hr />Son of {{වෙළීනොමැත|George III}}<br />and Charlotte of Mecklenburg-Strelitz
| [[Adelaide of Saxe-Meiningen]]<br />[[Kew Palace]]<br />13 July 1818<br />2 daughters
| 20 ජූනි1837<br />Windsor Castle<br />Aged {{age in years and days|1765|8|21|1837|6|20}}
| [[File:Queen Victoria 1843.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| 24 May 1819<br />[[Kensington Palace]]<hr />එඩ්වඩ් කුමරු, කෙන්ති ආදිපාදවරයාගේ<br />සැක්ස කොබර්ග් සාල්ෆෙල්ඩ් හි වික්ටෝරියා කුමරියගේ දියණිය
| 24 May 1819<br />[[Kensington Palace]]<hr />Daughter of the [[Prince Edward, Duke of Kent and Strathearn|Duke of Kent and Strathearn]]<br />and [[Princess Victoria of Saxe-Coburg-Saalfeld|Victoria of Saxe-Coburg-Saalfeld]]
| [[Albert, Prince Consort|Albert of Saxe-Coburg and Gotha]]<br />ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය<br />[[Wedding of Queen Victoria and Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha|10 February 1840]]<br />9 children
| 22 January 1901<br />[[Osborne House]]<br />aged {{age in years and days|1819|5|24|1901|1|22}}

සංස්කරණ

202

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/442028" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි