"පරිශීලක:Chamika1990/බ්‍රිතාන්‍ය රජ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
| 6 February 1665<br />[[St James's Palace]]<hr />දෙවන ජේම්ස් රජුගේ<br/> සහ ඈන් හයිඩ්ගේ දෙවන දියණිය
| ඩෙන්මාර්කයේ ජෝර්ජ් කුමරු<br />ශාන්ත ජේම්ස් මාලිගය<br />28 ජුලි 1683<br />No surviving children
| 1 අගෝස්තු 1714<br />[[Kensington Palace]]<br />Aged: {{aydage in years and days|1665|2|6|1714|8|1}}
| දෙවන ජේම්ස් රජුගේ දියණිය<hr />[[Bill of Rights 1689]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/anne-r-1702-1714|title=Anne (r. 1702–1714)|website=royal.gov.uk|accessdate=16 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180125020033/https://www.royal.uk/anne-r-1702-1714|archive-date=25 January 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
| 9 November 1841<br />[[Buckingham Palace]]<hr />Son of [[Queen Victoria|Victoria]]<br />and [[Albert of Saxe-Coburg-Gotha]]
| [[Alexandra of Denmark]]<br />[[St George's Chapel, Windsor Castle|St George's Chapel]]<br />10 March 1863<br />6 children
| 6 May 1910<br />[[Buckingham Palace]]<br />aged {{aydage in years and days|1841|11|9|1910|5|6|}}
| Son of [[Queen Victoria|Victoria]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/edward-vii-r1901-1910|title=Edward VII (r.1901–1910)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180125015924/https://www.royal.uk/edward-vii-r1901-1910|archive-date=25 January 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
| 3 June 1865<br />[[Marlborough House]]<hr />Son of {{nowrap|[[Edward VII]]}}<br />and [[Alexandra of Denmark]]
| [[Mary of Teck]]<br />[[St James's Palace]]<br />[[Wedding of Prince George, Duke of York, and Princess Mary of Teck|6 July 1893]]<br />6 children
| 20 January 1936<br />[[Sandringham House]]<br />aged {{aydage in years and days|1865|6|3|1936|1|20}}
| Son of {{nowrap|[[Edward VII]]}}
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/george-v-r-1910-1936 |title=George V (r. 1910–1936) |website=royal.gov.uk |accessdate=12 January 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180125020319/https://www.royal.uk/george-v-r-1910-1936 |archive-date=25 January 2018 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
| 23 June 1894<br />[[White Lodge, Richmond Park|White Lodge]]<hr />Son of {{nowrap|[[George V]]}}<br />and [[Mary of Teck]]
| [[Wallis Simpson]]<br />[[Château de Candé]]<br />[[Wedding of Prince Edward, Duke of Windsor, and Wallis Simpson|3 June 1937]]<br />No children
| 28 May 1972<br />[[Neuilly-sur-Seine]]<br />aged {{aydage in years and days|1894|6|23|1972|5|28}}
|rowspan=2|Sons of {{nowrap|[[George V]]}}
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/edward-viii-jan-dec-1936 |title=Edward VIII (Jan–Dec 1936) |website=royal.gov.uk |accessdate=3 August 2010 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160507221901/https://www.royal.uk/edward-viii-jan-dec-1936 |archive-date=7 May 2016 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
| 14 December 1895<br />[[Sandringham House]]<hr />Son of {{nowrap|George V}}<br />and Mary of Teck
| [[Elizabeth Bowes-Lyon]]<br />[[Westminster Abbey]]<br />[[Wedding of Prince Albert, Duke of York, and Lady Elizabeth Bowes-Lyon|26 April 1923]]<br />2 daughters
| 6 February 1952<br />Sandringham House<br />aged {{aydage in years and days|1895|12|14|1952|2|6}}
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/george-vi-r1936-1952 |title=George VI (r.1936–1952) |website=royal.gov.uk |accessdate=12 January 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171201035747/https://www.royal.uk/george-vi-r1936-1952 |archive-date=1 December 2017 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
|-
| 21 April 1926<br />[[Mayfair]]<hr />Daughter of {{nowrap|[[George VI]]}}<br />and [[Elizabeth Bowes-Lyon]]
| [[Prince Philip of Greece and Denmark]]<br />Westminster Abbey<br />[[Wedding of Princess Elizabeth and Philip Mountbatten, Duke of Edinburgh|20 November 1947]]<br />4 children
| Living<br />Age {{aydage in years and days|1926|4|21}}{{efn-lr|Updated daily according to [[UTC]]}}
| Daughter of {{nowrap|[[George VI]]}}
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/her-majesty-the-queen |title=Her Majesty The Queen |website=royal.gov.uk |accessdate=12 January 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180823012846/https://www.royal.uk/her-majesty-the-queen |archive-date=23 August 2018 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>

සංස්කරණ

202

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/442007" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි