"අබා (සංගීත කණ්ඩායම)" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
{{Redirect|Abba}}
{{short description|Swedishස්වීඩ්න් popපොප් groupසංගීත කණ්ඩායම}}
{{EngvarB|date=December 2017}}
{{Use dmy dates|date=December 2017}}
{{Infobox musical artist <!-- See WP:WikiProject Musicians -->
| name = අබා (ABBA)
| image = ABBA - TopPop 1974 5.png
| image_size = 280px
| landscape =
| caption = අබා 1974 දී (වමේ සිට)<br />[[බෙනී ඇන්ඩර්සන්]], [[ඇනී-ෆ්‍රිඩ් ලින්ග්ස්ටැඩ්|ඇනී-ෆ්‍රිඩ් ලින්ග්ස්ටැඩ් (ෆ්‍රීඩා)]],<br />[[ඇග්නතා ෆැල්ට්ස්කොග්]], සහ [[ජෝර්න් අල්වියස්]]
| caption = ABBA in 1974 (from left)<br />[[Benny Andersson]], [[Anni-Frid Lyngstad|Anni-Frid Lyngstad (Frida)]],<br />[[Agnetha Fältskog]], and [[Björn Ulvaeus]]
| background = group_or_band
| alias = Björnජෝර්න් &ඇන්ඩ් Bennyබෙනී, Agnethaඇග්නතා &ඇන්ඩ් Anniඇනී-Fridෆ්‍රිඩ් (1972-73)
| origin = [[Stockholmස්ටොක්හෝම්]], Swedenස්වීඩනය
| Genre = {{Flatlist |
* [[පොප් සංගීතය|පොප්]]
* [[Pop music|Pop]]
* [[popපොප් rockරොක්]]<ref>{{cite book |last=Moskowitz |first=David V. |date=31 October 2015 |title=The 100 Greatest Bands of All Time: A Guide to the Legends Who Rocked the World |url=https://books.google.com/books?id=8XG9CgAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1 |location= |publisher=GREENWOOD Publishing Group Incorporated |page=1 |isbn=978-1440803390}}</ref>
* [[discoඩිස්කෝ]]
}}
| years_active = {{Flatlist |
* 1972–1982
* 2018–වර්තමානය
* 2018–present
}}
| label = {{Flatlist |
* [[පෝලර් මියුසික්|පෝලර්]]
* [[Polar Music|Polar]]
* [[පොලිඩෝර් රෙකෝර්ඩ්ස්|පොලිඩෝර්]]
* [[Polydor Records|Polydor]]
* [[Atlantic Records|Atlantic]]
* [[Epic Records|Epic]]
 
'''ABBA''' ({{IPA-sv|²abːa}})<!-- DO ''not'' INSERT THE CARRIER BACKWARDS B STYLE IN THE LEAD PARAGRAPH. THE STYLE HAS ALREADY BEEN PROVIDED FOR THE ARTICLE AS A LOGO.--> <!-- This Article is written in British English, in which pop groups take the plural form of the verb; do not change to "is" --> are a Swedish pop group formed in [[Stockholm]] in 1972 by [[Agnetha Fältskog]], [[Björn Ulvaeus]], [[Benny Andersson]], and [[Anni-Frid Lyngstad]]. The group's name is an [[acronym]] of the first letters of their first names. They became one of the [[List of best-selling music artists|most commercially successful acts]] in the history of popular music, topping the charts worldwide from 1974 to 1982. ABBA won the [[Eurovision Song Contest 1974]] at [[Brighton Dome|The Dome]] in Brighton, UK, giving [[Sweden in the Eurovision Song Contest|Sweden]] its first triumph in the contest. They are the most successful group to have taken part in the competition.
 
During the band's active years, it was composed of two married couples: Fältskog and Ulvaeus, and Lyngstad and Andersson. With the increase of their popularity, their personal lives suffered which eventually resulted in the collapse of both marriages. The relationship changes were reflected in the group's music, with latter compositions featuring darker and more introspective lyrics.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=cbf9zlm9tNE Comments about this period start around time 1:10]. YouTube.com (30 July 2013). Retrieved 19 April 2014.</ref> After ABBA disbanded in January 1983, Andersson and Ulvaeus achieved success writing music for the stage,<ref>{{Cite web|url=https://www.biography.com/people/benny-andersson-17168238|title=Benny Andersson|website=Biography.com|language=en-us|access-date=4 July 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20180921114915/https://www.biography.com/people/benny-andersson-17168238|archive-date=21 September 2018|url-status=dead}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.biography.com/people/bj%C3%B6rn-ulvaeus-17188976|title=Björn Ulvaeus|website=Biography.com|language=en-us|access-date=4 July 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170425101949/http://www.biography.com/people/bj%C3%B6rn-ulvaeus-17188976|archive-date=25 April 2017|url-status=dead}}</ref> while Lyngstad and Fältskog pursued solo careers with mixed success.<ref>{{Cite web|url=https://www.biography.com/people/agnetha-f%C3%A4ltskog-20631221|title=Agnetha Fältskog|website=Biography.com|language=en-us|access-date=4 July 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170427223846/http://www.biography.com/people/agnetha-f%C3%A4ltskog-20631221|archive-date=27 April 2017|url-status=dead}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.biography.com/people/anni-frid-lyngstad-17178734|title=Anni-Frid Lyngstad|website=Biography.com|language=en-us|access-date=4 July 2017}}</ref> ABBA's music declined in popularity until the purchase of ABBA's catalogue and record company Polar by Polygram in 1989 enabled the groundwork to be laid for an international re-issue of all their original material and a new Greatest Hits (''[[ABBA Gold]]'') collection in September 1992, which became a worldwide bestseller. Several films, notably ''[[Muriel's Wedding]]'' (1994) and ''[[The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert]]'' (1994), further revived interest in the group and spawned several [[tribute band]]s.
 
In 1999, ABBA's music was adapted into the successful musical ''[[Mamma Mia! (musical)|Mamma Mia!]]'' that toured worldwide. [[Mamma Mia! (film)|A film of the same name]], released in 2008, became the highest-grossing film in the United Kingdom that year. A sequel, ''[[Mamma Mia! Here We Go Again]]'', was released in 2018. On 27 April 2018, it was announced that the band had recorded two new songs after 35 years of being inactive, named "I Still Have Faith in You" and "Don’t Shut Me Down".<ref>{{cite web|url=https://pitchfork.com/news/abba-reunite-announce-new-songs/amp/|title=ABBA Reunite, Announce New Songs|website=pitchfork.com|accessdate=29 April 2018}}</ref><ref>{{cite web|url=https://instagram.com/p/BiEl5cslkdR/|title=@abbaofficial on Instagram: #abbaofficial #abba|website=Instagram|accessdate=29 April 2018}}</ref> On 18 September 2018, in an interview, Andersson said that they are still working on the songs, with possibly a third one written; they are set to be released in 2019.<ref>{{cite web|url=https://www.express.co.uk/entertainment/music/1019437/ABBA-new-songs-delayed-comeback-music-2019-hologram-tour/|title=ABBA new songs DELAYED: Benny Andersson confirms bad news on huge comeback|website=express.co.uk|accessdate=18 September 2018}}</ref>
 
Estimates of ABBA's total record sales are over 380 million,<ref name="excerpt Google books">Mike Evans: ''Rock'n'Roll's Strangest Moments: Extraordinary But True Tales from 45 Years of Rock & Roll History''. Pavilion Books, 2014, chapter ''ABBA again (Sweden, 1974–1981)'', pp. 169 ([https://books.google.com/books?id=5i-_CAAAQBAJ&pg=PT169 excerpt (Google books)])</ref><ref>{{cite web|url=http://www.bbc.com/culture/story/20140415-why-are-abba-so-popular|title=Why are ABBA so popular?|last1=Harrison|first1=Andrew|website=bbc.com|publisher=British Broadcasting Corporation (BBC)|accessdate=7 June 2016}}</ref> making them one of the [[List of best-selling music artists|best-selling music artists of all time]].<ref name="auto">{{cite news|url=http://www.times-standard.com/tcw/ci_20060193|title=ABBA music enhances 'Mamma Mia!' at the Van Duzer|last=Trauth|first=Beti|date=28 February 2012|work=[[Times-Standard]]|accessdate=19 April 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20140519061605/http://www.times-standard.com/tcw/ci_20060193|archive-date=19 May 2014}}</ref> ABBA are the first group from a non-English-speaking country to achieve consistent success in the charts of English-speaking countries, including the [[UK Singles Chart|United Kingdom]], [[Irish Recorded Music Association|Ireland]], [[Canadian Hot 100|Canada]], [[ARIA Charts|Australia]], [[Recording Industry Association of New Zealand|New Zealand]], [[Recording Industry of South Africa|South Africa]] and the [[Billboard Hot 100|United States]].<ref>{{Cite web|url=http://www.lifetimetv.co.uk/people/abba|title=Abba|last=|first=|date=|website=|access-date=}}</ref> They have a joint record eight consecutive number-one albums in the UK.<ref>{{cite web|url=http://www.officialcharts.com/chart-news/eminem-scores-seventh-consecutive-uk-number-1-album-2599/|title=Eminem scores seventh consecutive UK Number 1 album|date=11 November 2013|publisher=Official Charts Company|accessdate=30 September 2016}}</ref> The group also enjoyed significant success in [[Latin America]], and recorded a [[Gracias Por La Música (album)|collection]] of their hit songs in Spanish. ABBA were honoured at the [[Congratulations: 50 Years of the Eurovision Song Contest|50th anniversary celebration]] of the [[Eurovision Song Contest]] in 2005, when their hit "[[Waterloo (ABBA song)|Waterloo]]" was chosen as the best song in the competition's history.<ref name="50th" /> The group was inducted into the [[Rock and Roll Hall of Fame]] in 2010.<ref>{{cite news|url=http://www.latimes.com/entertainment/news/la-et-quick16-2009dec16,0,6237547.story |title=ABBA Makes Rock and Roll Hall of Fame Los Angeles Times 16&nbsp;December 2009 |work=Los Angeles Times |date=16 December 2009 |accessdate=23 August 2010}}</ref> In 2015, their song "[[Dancing Queen]]" was inducted into the [[Recording Academy]]'s [[Grammy Hall of Fame]].<ref>{{cite web|url=http://www.grammy.com/news/grammy-hall-of-fame-class-of-2015|title=GRAMMY Hall Of Fame Class Of 2015|date=16 December 2014|publisher=}}</ref>

සංස්කරණ

6,716

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/441974" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි