"අබා (සංගීත කණ්ඩායම)" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
* ''[[Super Trouper (album)|Super Trouper]]'' (1980)
* ''[[The Visitors (ABBA album)|The Visitors]]'' (1981)
 
==Citations==
 
===References===
{{Reflist|30em}}
 
===Bibliography===
* {{Cite book| last1 = Palm| first1 = Carl Magnus| title = Bright Lights, Dark Shadows: The Real Story of ABBA| year = 2001| publisher = Omnibus| location = London| isbn = 978-0-7119-8389-2| ref = harv}}
 
===Further reading===
*''ABBA – 5 Years''. Billboard, 1979-9-8, pp. 23–46 ([https://books.google.com/books?id=6CMEAAAAMBAJ&pg=PT23 online copy (Google)])
* Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Judy Craymer: ''Mamma Mia! How Can I Resist You?: The Inside Story of Mamma Mia! and the Songs of ABBA''. Weidenfeld & Nicolson, 2006
*[[Carl Magnus Palm]]. ''ABBA – The Complete Recording Sessions'' (1994)
* [[Carl Magnus Palm]] (2000). ''From "ABBA" to "Mamma Mia!"'' {{ISBN|1-85227-864-1}}
* Elisabeth Vincentelli: ''ABBA Treasures: A Celebration of the Ultimate Pop Group''. Omnibus Press, 2010, {{ISBN|9781849386463}}
* Oldham, Andrew, Calder, Tony & Irvin, Colin (1995) "ABBA: The Name of the Game", {{ISBN|0-283-06232-0}}
* Potiez, Jean-Marie (2000). ''ABBA – The Book'' {{ISBN|1-85410-928-6}}
* Simon Sheridan: ''The Complete ABBA''. Titan Books, 2012, {{ISBN|9781781164983}}
*Anna Henker (ed.), Astrid Heyde (ed.): [https://web.archive.org/web/20170325013726/https://www.ni.hu-berlin.de/de/np/abba_lexikon.pdf ''Abba – Das Lexikon'']. Northern Europe Institut, Humboldt-University Berlin, 2015 (German)
* Steve Harnell (ed.): ''Classic Pop Presents Abba: A Celebration''. Classic Pop Magazine (special edition), November 2016
 
===Documentaries===
* Thierry Lecuyer, Jean-Marie Potiez: ''Thank You ABBA.'' Willow Wil Studios/A2C Video, 1993
* Barry Barnes: ''ABBA − The History.'' Polar Music International AB, 1999
* Chris Hunt: ''The Winner Takes it All − The ABBA Story.'' Littlestar Services/lambic Productions, 1999
* Steve Cole, Chris Hunt: ''Super Troupers − Thirty Years of ABBA''. BBC, 2004
* ''The Joy of Abba''. BBC 4, 27. December 2013 ([http://www.bbc.co.uk/programmes/b03lyzpp BBC page])
* Carl Magnus Palm, Roger Backlund: ''ABBA – When Four Became One''. SVT, 2. Januar 2012
* Carl Magnus Palm, Roger Backlund: ''ABBA – Absolute Image''. SVT, 2. Januar 2012
* ''ABBA – Bang a boomerang''. ABC 1, 30. Januar 2013 ([http://www.abc.net.au/tv/guide/abc1/201301/programs/DO1134Q001D2013-01-30T203200.htm ABC page])
* ABBA: When All Is Said and Done (2017)

සංස්කරණ

6,716

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/441973" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි