"පරිශීලක:Chamika1990/බ්‍රිතාන්‍ය රජ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

{{Nobility table header|arms=yes|extra column=Claim !! Ref.}}
|-
| <big>'''[[එක්සත් රාජධානියෙහි හත්වන එඩ්වඩ් රජ|{{nowrap|[[Edwardහත්වන VII]]එඩ්වඩ්}}]]'''</big><br />'''Albertඇල්බට් Edwardඑඩ්වඩ්'''<br />22 January 1901{{efn|King Edward VII was [[Coronation of King Edward VII and Queen Alexandra|crowned on 9 August 1902]] with [[Queen Alexandra]].}}<br />{{ndash}}<br />6 May 1910<br />''({{age in years and days|1901|1|22|1910|5|6|duration=yes}})''
| [[File:King Edward VII by Sir (Samuel) Luke Fildes.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| <ref>{{cite web|url=https://www.royal.uk/edward-vii-r1901-1910|title=Edward VII (r.1901–1910)|website=royal.gov.uk|accessdate=12 January 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180125015924/https://www.royal.uk/edward-vii-r1901-1910|archive-date=25 January 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
|-
| <big>'''{{nowrap|[[Georgeපස්වන Vජෝර්ජ්]]}}'''</big><br />'''Georgeජෝර්ජ් Frederickෆ්‍රෙඩ්‍රික් Ernestඅර්නස්ට් Albertඇල්බට්'''<br />6 May 1910{{efn|King George V was [[Coronation of King George V and Queen Mary|crowned on 22 May 1911]] with [[Mary of Teck|Queen Mary]].}}<br />{{ndash}}<br />20 January 1936<br />''({{age in years and days|1910|5|6|1936|1|20|duration=yes}})''
| [[File:King George V 1911.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/george-v-r-1910-1936 |title=George V (r. 1910–1936) |website=royal.gov.uk |accessdate=12 January 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180125020319/https://www.royal.uk/george-v-r-1910-1936 |archive-date=25 January 2018 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
|-
| <big>'''[[අටවන එඩ්වර්ඩ්|{{nowrap|[[Edwardඅටවන VIII]]එඩ්වඩ්}}]]'''</big><br />'''Edwardඑඩ්වඩ් Albertඇල්බට් Christianක්‍රිස්ටියන් Georgeජෝර්ජ් Andrewඇන්ඩෘ Patrickපැඩ්‍රික් Davidඩේවිඩ්'''<br />20 January 1936{{efn|King Edward VIII was [[Planned coronation of Edward VIII|not crowned]].}}<br />{{ndash}}<br />11 December 1936<br />''([[Edward VIII abdication crisis|Abdicated after {{age in years and days|1936|1|20|1936|12|11}}]])''
| [[File:Edward VIII Portrait - 1936.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/edward-viii-jan-dec-1936 |title=Edward VIII (Jan–Dec 1936) |website=royal.gov.uk |accessdate=3 August 2010 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160507221901/https://www.royal.uk/edward-viii-jan-dec-1936 |archive-date=7 May 2016 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
|-
| <big>'''[[හයවන ජෝර්ජ් රජ|{{nowrap|[[Georgeහයවන VI]]ජෝර්ජ්}}]]'''</big><br />'''Albertඇල්බට් Frederickෆ්‍රෙඩ්‍රික් Arthurආතර් Georgeජෝර්ජ්'''<br />11 December 1936{{efn|King George VI was [[Coronation of King George VI and Queen Elizabeth|crowned on 12 May 1937]] with [[Queen Elizabeth The Queen Mother|Queen Elizabeth]].}}<br />{{ndash}}<br />6 February 1952<br />''({{age in years and days|1936|12|11|1952|2|6|duration=yes}})''
| [[File:King George VI.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
| <ref>{{cite web |url=https://www.royal.uk/george-vi-r1936-1952 |title=George VI (r.1936–1952) |website=royal.gov.uk |accessdate=12 January 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171201035747/https://www.royal.uk/george-vi-r1936-1952 |archive-date=1 December 2017 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
|-
| <big>'''[[දෙවන එලිසබෙත් රැජිණ|{{nowrap|[[Elizabethදෙවන II]]එලිසබෙත්}}]]'''</big><br />'''Elizabethඑලිසබෙත් Alexandraඇලෙක්සන්ඩ්‍රා Maryමේරි'''<br />6 February 1952{{efn|Queen Elizabeth II was [[Coronation of Queen Elizabeth II|crowned on 2 June 1953]].}}<br />{{ndash}}<br />Present<br />''({{age in years and days|1952|2|6|duration=yes}})''
| [[File:QEII.png|100px]]<!-- Please do not change the image to a recent one, we are using coronation pictures.-->
| [[File:Arms of the United Kingdom.svg|100px]]

සංස්කරණ

202

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/441962" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි