"සැකිල්ල:Taxonomy/Bilateria" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Synchronized with English Wikipedia!
(Imported from English Wikipedia!)
 
(Synchronized with English Wikipedia!)
 
{{Don't edit this line {{{machine code|}}}|{{{1}}}
|rank=clade
|link=Bilateria
|parent=EumetazoaParaHoxozoa
|refs={{Cite journal|last=Ryan|first=Joseph F.|last2=Pang|first2=Kevin|last3=Mullikin|first3=James C.|last4=Martindale|first4=Mark Q.|last5=Baxevanis|first5=Andreas D.|date=2010-10-04|title=The homeodomain complement of the ctenophore Mnemiopsis leidyi suggests that Ctenophora and Porifera diverged prior to the ParaHoxozoa|journal=EvoDevo|volume=1|issue=1|pages=9|doi=10.1186/2041-9139-1-9|pmid=20920347|pmc=2959044|issn=2041-9139}}
}}<noinclude>
}}
{{Pp-template}}
[[mk:Шаблон:Автотаксономија/Двострани]]
</noinclude>

සංස්කරණ

30,056

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/437862" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි