"පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lee" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

::{{ping|Shwetha}}, I think these should go under [[:ප්‍රවර්ගය:ග්‍රෙගරි දිනදසුනේ අවුරුදු]]. Is that correct? --[[User:Lee|Lee]] ([[User talk:Lee|talk]]) 01:04, 26 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)
:::Categorization had been done by [[user:Singhalawap]] and unfortunately done incorrectly due to lack of understanding. It is proper to advice [[User:Epìdosis|Epìdosis]] to avoid this area until proper revisit is done. I should thank him about the revelation and apologize for the oversight. Please give me some amount of time ---- [[User:Shwetha|Shwetha]] ([[User talk:Shwetha|talk]]) 02:01, 26 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)
 
OK {{ping|Shwetha}}, I have three more questions:
* I don't understand the existence of [[:ප්‍රවර්ගය:ජුලියානු දිනදසුනේ අවුරුදු]] containing only one empty category.
* Why some categories of years and centuries start with "ක්‍රි.ව." (e.g. [[:ප්‍රවර්ගය:ක්‍රි.ව. 1030]])? Is there any reason or it should be removed?
* Since [[:ප්‍රවර්ගය:ග්‍රෙගරි දිනදසුනේ අවුරුදු]] is the correct category for years (but I wait until you are sure), could you also indicate me the correct category for decades (e.g. [[2010ගණන්]]) and the correct category for centuries (e.g. [[19 වන සියවස]])? And, BTW, is the title [[ක්‍රිස්තු වර්ෂ 20වන සියවස]] correct or woulde [[20 වන සියවස]] be correct?
I have absolutely no hurry, so I won't do nothing in this area until you will be sure about the proper way things should be done. Answer me when you have time, no problem! Bye, --[[User:Epìdosis|Epìdosis]] ([[User talk:Epìdosis|talk]]) 08:11, 26 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)

සංස්කරණ

553

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/435044" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි