"සත්තු" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

එකයිනොඩමේටා
(ආත්‍රොපෝඩා)
ටැග: විෂුවල් එඩිටර් ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
(එකයිනොඩමේටා)
ටැග: විෂුවල් එඩිටර් ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
 
===== <span style="color:red">'''එකයිනොඩර්මේටා'''</span>=====
එකයිනොඩමේටා වංශයේ වර්ග
 
1) ඇස්ටෙරොයිඩියා
 
2) ඔෆියුරොයිඩියා
 
3) එකිනොයිඩියා
 
4) හොලොතුරොයිඩියා
 
5) ක්‍රිනොයිඩියා
 
==== <span style="color:green">පෘෂ්ඨවංශීන්</span>====
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/432436" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි