"කොසෝවො" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
(නව ලිපිය)
 
{{Infobox country
|conventional_long_name =Kosovo Republic of Kosovojanarajaya
|native_name =
{{unbulleted list |item_style=font-size:88%;
 
'''කොසෝවො''' ({{IPAc-en|ˈ|k|ɒ|s|ə|v|oʊ|,_|ˈ|k|oʊ|-}};<ref>{{cite web |url=http://www.thefreedictionary.com/Kosovo |title=Kosovo&nbsp;– definition of Kosovo by the Free Online Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia |publisher=The Free Dictionary |accessdate=28 October 2013 }}</ref> {{lang-sq|Kosova}} {{IPA-sq|kɔsɔva|}}; {{lang-sr-cyr|Косово}}) යනු ගිනිකොණදිග යුරෝපයේ පිහිටි මතභේදයට ලක් වූ භූමි ප්‍රදේශයකි. එය ස්වාධීන රටක් ලෙස පිළිගනු ලබන්නේ අන්තර්ජාතික ප්‍රජාවෙන් කොටසක් පමණි. එය '''කොසෝවො ජනරජය''' ලෙස 2008 වසරේදී [[සර්බියාව|සර්බියාවෙන්]] නිදහස හිමිකර ගන්නා ලදී. සර්බියාව, ඡන්දයෙන් පත් වූ කොසෝවොහි නව රජයේ පාලනය පිළිගත්තද, තවමත් සළකනු ලබන්නේ කොසෝවො යනු තමන්ගේ රටට අයත් ''ස්වාධීන බලය ඇති කොසෝවො සහ මෙටෝහිජා පළාත'' වශයෙනි.
/sup>-->
|established_event1 = [[Socialist Autonomous Province of Kosovo|Autonomous Province]]
|established_date1 = 31 January 1946
|established_event2 = [[Republic of Kosova]]
|established_date2 = 2 July 1990
|established_event3 = [[UN Security Council Resolution 1244|UNSCR 1244]]
|established_date3 = 10 June 1999
|established_event4 = [[United Nations Interim Administration Mission in Kosovo|UN Administration]]
|established_date4 = June 1999
|established_event5 = [[2008 Kosovo declaration of independence|Declaration of independence]]
|established_date5 = 17 February 2008
|established_event6 = [[International Steering Group for Kosovo|End of Steering Group supervision]]
|established_date6 = 10 September 2012
|established_event7 = [[Brussels Agreement (2013)|Brussels Agreement]]
|established_date7 = 19 April 2013
|footnote_a = 2014 estimate. A new estimate has been added in order to give a more correct GDP per capita.
|footnote_b = Preliminary results of 2011 census, which excluded four northern Serb-majority municipalities where it could not be carried out.
|footnote_c = Adopted unilaterally; Kosovo is not a formal member of the [[eurozone]].
|footnote_d = [[Telephone numbers in Kosovo|+383]] as of January 1, 2015. [[+381]] was previously used for fixed lines. Kosovo-licensed mobile-phone providers used [[Telephone numbers in Monaco|+377]] (Monaco) or [[Telephone numbers in Slovenia|+386]] (Slovenia) instead.
|footnote_e = XK is a "user assigned" ISO 3166 code not designated by the standard, but used by the [[European Commission]], [[Switzerland]], the [[Deutsche Bundesbank]] and other organisations.
}}
 
'''කොසෝවො''' ({{IPAc-en|ˈ|k|ɒ|s|ə|v|oʊ|,_|ˈ|k|oʊ|-}};
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/430885" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි