"රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන රටක ප්‍රශ්න වැඩි කරන සමාගමකි.එමගින් එය හරහා රටේ සංවර්ධනය සදහා ප්‍රබල රිණාත්මක බලපෑමක් ඇති කරයි
 
පෞද්ගලික
== රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වර්ග ==
අර්ධ රාජ්‍ය
රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ඒවායේ අරමුණු සහ ක්‍රියාකාරි මට්ටම් අනුව වර්ග කර දැක්විය හැකිය.
=== අරමුණු පදනම්ව ===
* සුබසාධන සංවිධාන
* මුල්‍යාධාර සපයන [[සංවිධානය|සංවිධාන]]
* වෙනත් සංවිධාන සමඟ හවුලේ ක්‍රියාකරන සංවිධාන
* සේවා සපයන සංවිධාන
 
=== ක්‍රියාකාරි මට්ටම මත පදනම්ව ===
* ප්‍රජා සංවිධාන
* නගර මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන සංවිධාන
* ජාතික මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන සංවිධාන
* අන්තර්ජාතික මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන සංවිධාන
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/428531" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි