"රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
 
ලබ්බ
 
රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන රටක ප්‍රශ්න වැඩි කරන සමාගමකි.එමගින් එය හරහා රටේ සංවර්ධනය සදහා ප්‍රබල රිණාත්මක බලපෑමක් ඇති කරයි
 
== රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වර්ග ==
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/428530" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි