"බහුවිධ ජාරඨ්‍යය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
('බහුවිධ ජාරඨ්‍යය යනු ස්නායූ පටක ඝන වීමේ රෝගයයි.' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
බහුවිධ ජාරඨ්‍යය යනු ස්නායූ පටක ඝනසම්බන්ධ වීමේස්වයංප්‍රතිශක්ති රෝගයයිරෝගකි.

සංස්කරණ

102

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/426771" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි