"පිටු පිරිසැලසුම" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

'වෙබ් පිටුවක හෝ යම් මෘදුකාංගයක රූප සහ අකුරු සැල...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි
('වෙබ් පිටුවක හෝ යම් මෘදුකාංගයක රූප සහ අකුරු සැල...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
(වෙනසක් නොමැත)

සංස්කරණ

102

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/425022" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි