නිමල්

Joined 25 මාර්තු 2018
'නිමල් මාගේ නියම නම නොවන අතර මාගේ අරමුණ විශ්ව ද...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි
('නිමල් මාගේ නියම නම නොවන අතර මාගේ අරමුණ විශ්ව ද...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
(වෙනසක් නොමැත)

සංස්කරණ

102

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/424613" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි