"බහිර්‌වෛවාහික" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු (ප්‍රවර්ගය:සමාජ විද්‍යාව එක් කරන ලදී. HotCat භාවිතයෙන්)
 
බහිර්වෙෙවාහික බව යනු තම කුලයෙන්, ගෝත්‍රයෙන්, ජාතියෙන් හෝ සමූහයෙන් පිට සිදුවන විවාහයටයි මෙය බහිර්ජන්‍ය බවවිවාහ හෙවත් Interracial marriages වශයෙන්ද හදුන්වයි. මෙයාකාරයේ විවාහ විවිධ රටවල සිදුවේ. මෙමගින්මෙය සමීපවර්ථමානයතුල ඥාතීන්වඩාත් අතරසුදුසු යැයි අනුමතකරහැකි විවාහ වළක්වාගතක්‍රමයකි. හැකබහිර්වෙෙවාහික එසේමබව ඥාතීන්හෙවත් නොවනබහිර්ජන්‍ය දෙපිරිසක්විවාහ සමීපඑමගින් ඥාතීන්බවටඇතිවන පත්කිරීමටදවාසි හැකිවේවිවිධය. ෙවන්ජීව සමූහවිද්‍යාත්මක දෙකක්සමාජ අතරවිද්‍යාත්මක සම්භන්ධතාවයක්සාධක ආරම්භසලකා කිරීමටදබැලීමේදී හැකිවේමේබව සමූහලැහැදිළිය. දෙකක්ජීව අතරවිද්‍යාත්මක ඇතිවනවශයෙන් ගැටුම්ප්‍රවේණිගත රොග ව්‍යාප්තිය අවමකර ගැනීමටදගැනීම එහිදී ප්‍රධානය අදවන විට නවීන විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයන්ට අනුව බොහෝ රෝගයන් ජාන මගින් ව්‍යාප්ත වනබව මෙයින්සොයාගෙන හැකිවේඇත. <brඊට />අමතරව
 
මෙමගින් සමීප ඥාතීන් අතර විවාහ වළක්වාගත හැක.
එසේම ඥාතීන් නොවන දෙපිරිසක් සමීප ඥාතීන්බවට පත්කිරීමටද හැකිවේ.
වෙන්වූ සමූහ දෙකක් අතර සම්භන්ධතාවයක් ආරම්භ කිරීමටද හැකිවේ.
සමූහ දෙකක් අතර ඇතිවන ගැටුම් අවමකර ගැනීමටද මෙයින් හැකිවේ. <br />
<br />
වර්ථමානයතුල වඩාත් සුදුසු යැයි අනුමතකරහැකි විවාහ ක්‍රමයකි බහිර්වෙෙවාහික බව හෙවත් බහිර්ජන්‍ය විවාහ එමගින් ඇතිවන වාසි විවිධය ජීව විද්‍යාත්මක සමාජ විද්‍යාත්මක සාධක සලකා බැලීමේදී මේබව ලැහැදිළිය ජීව විද්‍යාත්මක වශයෙන් ප්‍රවේණිගත රොග ව්‍යාප්තිය අවමකර ගැනීම එහිදී ප්‍රධානය අදවන විට නවීන විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයන්ට අනුව බොහෝ රෝගයන් ජාන මගින් ව්‍යාප්ත වනබව සොයාගෙන ඇත
 
[[ප්‍රවර්ගය:මානව විද්‍යාව]]

සංස්කරණ

102

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/424612" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි