"සිංහල වර්ණ මාලාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
සුළු (→‎සිංහල පිල්ලම්: සිංහල)
|ඊ || ී || දීර්ඝ ඉස්පිල්ල
|-
|උ || ැු || කෙටි පාපිල්ල
|-
|ඌ || ෑූ || දීර්ඝ පාපිල්ල
|-
|ඍ || ෘ || ගැටය සහිත ඇලපිල්ල
|එ || ෙ || කොම්බුව
|-
|ඒ || || හල්පිල්ල
|-
|ඓ || ෛ || කොම්බු දෙක
|ඖ || ෞ || කොමුබුව හා ගයනුකිත්ත
|-
|න්‍ය || ්‍ය || යංශය
|-
|ර්‍ම || || රේඵය

සංස්කරණ

678

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/422253" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි