"වේද" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

(සංස්)
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම යෙදුම් සංස්කරණය
 
සම්මතයට අනුව වේද ප‍්‍රධාන කොටස හතරකට බෙදිය හැක.
1. රිග්ඍග් වේදවේද‍ය :ඍඪ*
2. යජුර්වේදයජුර් වේදය :ශඪ*
3. සාමසාමන් වේදය :ීඪ*
4. අනර්ව වේද(අථර්වන්) වේදය :්ඪ*
 
මේවායින් පළමු තුන ප‍්‍රධාන මුලික කොටසට අයත් වන අතර ඒවා ලෙස හදුන්වයි. මෙම ත‍්‍රිත්ව විද්‍යා වලට ‘ශුද්ධ වු ත‍්‍රිත්ව විද්‍යා වලට දේව ගිතිකා සජ්ජායනය :ඍඪ* යාග පැවැත්වීම :ශඪ* යන සජ්ජායනා :ීඪ* වේ. මෙම පිටපත් තුන බ‍්‍රාහ්මනයන් විසින් හදුන්වා දුන් අතර :ී්‍යඊල ්ඊඍ වන යනකුත්* රිග් වේදය අනිකුත් වේද තුනෙන් පැරණිම එක වන අතර යාතුව යන කල්පිත මන්ත‍්‍ර වලින් ස්වාධීන වේ.

සංස්කරණ

4

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/418284" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි