"අසම්මත සිංහල වචන" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Reverted 1 edit by Donranil (talk): Si translation is needed. (TW)
(කලින් තිබු ලකනයේ ඉතා වැදගත් කොටසක් සම්පුර්ණයෙන්ම ගලවා තිබිණි. මම ඒ කොටස නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කළා)
(Reverted 1 edit by Donranil (talk): Si translation is needed. (TW))
 
මෙම විකීපීඩියා ලිපියෙන් සිහල මහා සමාජයට අයත් උපසංස්කෘතීන්හි ව්‍යවහාරවන උපභාෂාවන්ට අදාල වචන කිහිපයක ලැයිස්තුවක් දැක්ාව්.
 
==== කාරයා ====
Sinhala language has an all purpose suffix '''Kaaraya''' (කාරයා) which when suffixed to a regular noun (which denotes a demographic group, etc), creates an informal and disrespectful reference to a person of that demographic group. Most native speakers of Sinhala liberally use this suffix when they chat informally. However they also make great effort to avoid '''Kaaraya''' when they speak in a formal venue.
 
e.g.
 
polis-kaaraya (පොලිස්කාරයා) – policeman
 
thæpel-kaaraya (තැපැල්කාරයා) – postman
 
mura-kaaraya (මුරකාරයා) - watchman
 
bora-kaaraya (බෝරාකාරයා) - a Bora Muslim person
 
American-kaaraya (ඇමෙරිකන්කාරයා) - an American
 
Light bill kaaraya (ලයිට්බිල් කාරයා) Light bill issued person
 
wathura bill karraya(වතුරබිල් කාරයා) Water bill issued person
 
==== පොදු උදාහරණය [[ග්‍රාම්‍ය ව්‍යවහාරය]] සහ [[නව වාක්කරණය]] ====
Most of below slang are regarded as non-offensive and jovial.
* අම්මප/අම්මපා - Used to swear/convince the listener (usually a well-known person). '''Ammapa?''' (අම්මප?/අම්මපා?) - Used to express astonishment.
* 'අම්මට හුඩු / අම්මට උඩු / අම්මට සිරි- Used to express surprise. Concidered non taboo but vulgur. Not supposed to be used in decent company and people who liberally use this in decent company are regarded as less 'classy'
* ගල් කරනවා - Sneak something out of its place, shop-lift or steal (small items). (e.g. ''Methana tibba pæna kawuru hari gal karala'' (මෙතන තිබ්බ පෑන කවුරු හරි ගල් කරලා) means 'Someone has sneaked out the pen from here'.) This is not to be confused with '''Gal Kapanawa''' (ගල් කපනවා) which has a sexual meaning. (see further below)
* ගල්කටස් - Locally made short barrelled firearm or similar improvised weapon used by underworld gangs.
* ගැන්සිය - A Gang.
* ඉබ්බාට යනවා - Sneaking in without paying. Travelling in public transportation without paying.
* ජරාව - Bribe. 'Jarawa denawa' (ජරාව දෙනවා) means to bribe someone.
* ක‍ඩේ යනවා) or '''Kade Yawanawa''' (ක‍ඩේ යවනවා) - Literally 'going to the shop' or 'sending to the shop'. Refers to the situation of 'getting used' or 'using' someone. In certain scenarios ''Kade Yawanawa'' or ''Kade Arinawa'' could mean 'taking for a ride' (deceive or swindle).
* කඩුව / කඩ්ඩ) - Literally 'Sword'. Means 'English Language'. (e.g. ''Kadda siraa num interview eka goda'' (කඩ්ඩ සිරානම් ඉන්ටවිව් එක ගොඩ) means 'Interview will be a breeze if fluent in English'). Etymology of the term is based on the fact that just like a person wielding a sword skilfully gets and 'undue' advantage in the olden days, nowadays someone displaying a fluency in English gets and 'undue' advantage in most situations.
* කිංඩි - Sneer, scornful, ridicule, mockery, scoff (e.g. ''Mokada nikan kindiyata hinawenne?'' (මොකද නිකන් කින්ඩියට හිනා වෙන්නේ?) means 'Why are u smiling scornfully?')
* '''Maaru Wenawa''' (මාරු වෙනවා) - sneaking out
* මාටියා ගහනවා) - [[Political corruption#Graft|Grafting]] of funds.(public or private)
* පලයන් යන්න) or '''Ane palayan bang yanna''' (අ‍නේ පලයං බං යන්න) - Entire expression literally translates in to 'get outa here' and coincidently (or not so coincidently) it means exactly the same as the English language slang 'get outa here' which means that 'We don't believe you'; not 'Get lost'.
* පට්ට) - Extreme. (e.g. 'Patta Aathal' (පට්ට ආතල්) means 'Extremely joyful'.) '''Patta Gahanawa''' (පට්ට ගහනවා) means to hit hard, to thrash (as in 'Moowa patta gahanna one karapu wædeta' (මූව පට්ට ගහන්න ඕනෙ කරපු වැඩේට) means 'This one has to be thrashed for that work') or to abuse (as in 'Oya ænduma dæn sathiyakma patta gahala thiyenne' (ඔය ඇඳුම දැන් සතියක්ම පට්ට ගහල තියෙන්නෙ)). '''Patta Dawaale''' (පට්ට දවාලෙ) means 'in broad daylight'.
* තෙල් බෙදනවා) or '''Thela Bedanawa''' (තෙල බෙදනවා) - Trying to thrust subjective ideology upon others in the pretence of giving advice (used mostly in campuses). 'Thela' (තෙල) alone is used sometimes.
* උම්මා - Child's word for a kiss. Derived from the 'sound' of kissing.
* වන්ඩිය - Vehicle, and derived from the Tamil word for Vehicle 'Vandi'. Note the term '''Ladiya''' (ලඩිය), which means a rickety old vehicle.
* වල - Mischievous stuff (e.g. ''Wala Bahinawa'' (වල බහිනවා) refers to involving in lot of 'extra curricular' activities or collective misbehavior)
* අවටියල් (උඹල මොකක් හරි අවටියල් වැඩක් කරල නේද ආවේ)
* සුම්මා (යමක් කිරීමට ඉඩක් නෑ) ඒව කරනව සුම්මා මෙහෙ.
* ඩොටේ (Dottey) - Rural areas or countryside. Small villages situated far away from the urban. '''Hena dotayak''' (හෙණ ඩොටයක්) or '''Patta dotak''' (පට්ට ඩොටක්) means a person, specially referring to a woman who lives in a remote area. Often used to indicate social class (lower or middle). Opposite of "Posh".
 
==== අපභාෂාවවෙත සිත යොමු කරවන අවස්ථාව ====
These slang have a positive connotation.
* '''Aathal''' (ආතල්) - Happy feeling, state of happiness. '''Aathal Kedenawa''' (ආතල් කැ‍ඩෙනවා) is used to describe a situation which disturbs the status quo. '''Moda Aathal''' (මෝඩ ආතල්, ගොන් ආතල්) TBD.
* '''Ela kiri''' (එළකිරි) - Literally 'Cow's Milk'. Figuratively, means 'very good quality' or 'great'. This is always used in friendly context. E.g.: when someone is very happy with something, this is used. The word '''Ela''' (එළ) is also used as a shortened form. Note the web site [http://www.elakiri.com/ www.ElaKiri.com] is named after this slang.
* ගින්දර වගේ‍) - Literally 'Like Fire'. Figuratively, meaning something really good, or really matches the requirements.
* ගොඩ යනවා) - Literally 'Reaching the dry land'. Means 'recover' or acheive the goal. Only '''Goda''' (ගොඩ) is also used to give the same meaning. (e.g. ''Tawa visi pandahak hoyaa gaththoth api goda.'' (තව විසි පන්දාහක් හොයා ගත්තොත් අපි ගොඩ.)) '''Goda Daagannawa''' (ගොඩ දාගන්නවා) is used as the opposite to '''Æna Gannawa''' (ඇන ගන්නවා). (e.g. ''Pora kohoma hari mul wataya goda daa gaththa'' (පොර කොහොම හරි මුල් වටය ගොඩ දා ගත්තා) means 'Somehow he managed to get through the first round').
* 'මාරයි) - Surprising.
* සැප කනේ) - Literally 'Pleasure in the ear'. Figuratively means very joyfull
* සිරා) - Serious. Derives from the English word 'Serious'.
* 'සොමිය) - Happy feeling, state of happiness. (Use of '''Aathal Eka''' (ආතල් එක) is preferred over ''Somiya'' (සොමිය) in most social circles now.)
 
==== Slang refering undesirerable situations ====
These slang have a negative connotation.
* '''Anaa Gannawa''' (අනා ගන්නවා) - Literally 'getting mixed up', '''Anenawa''' (ඇනෙනවා) - something is getting out of hand, becoming worst or messy. (e.g. ''Wædi wæda karanna gihin wæde ænuna'' (වැඩි වැඩ කරන්න ගිහින් වැ‍ඩේ ඇනුනා))
* '''Æna Gannawa''' (ඇන ගන්නවා) - Literally to 'getting pricked', usually refers to the situation of getting rejected or getting failed (exam, love, work etc.). A popular derivative is '''Ahala Æna Gannawa''' (අහල ඇන ගන්නවා). (e.g. ''Pora oya baduwagen keepa parakma ahala ænagena thiyenawa.'' (පොර ඔය බඩුවගෙන් කීප සැරයක්ම අහලා ඇනගෙන තියෙනවා.) means 'The guy got rejected (of love) by that girl several times.')
* '''Ændenawa''' (ඇ‍ඬෙනවා) - Literally means 'makes me cry'. Used to express a wide range of feelings from sorrow to happiness. Could also mean 'great' or 'hard to believe' in certain contexts (e.g. ''Maara lassana baduwak machan, dækkama ændenawa!'' (මාර ලස්සන බඩුවක් මචං. දැක්කම ‍ඇ‍ඬෙනවා!) means 'That's a very pretty girl, and I can't explain the pleasure of seeing her!' or ''Kiyala wædak næ, traffic eka dækkama ændenawa'' (කියලා වැඩක් නෑ, ට්‍රැෆික් එක දැක්කම ‍ඇ‍ඬෙනවා) means 'The traffic jam makes me sick')
* '''Anja-bajal''' (අන්ජ බජල්) - Messy/Complicated/Troublesome
* '''Agna-koros/Angja-koros''' (අඤ්ඤ කොරොස්) - Incomprehensible
* '''Charter''' (චාටර්) or '''Saater''' (සාටර්) - (with 'r' pronounced) An expression of disrepute or expressing that something or someone is not upto the expectations or standards.
* '''Goo Case''' (ගූ කේස්) - Messy, problematic or out of hand situation. ''Wæde Varchas'' (වැ‍ඩේ වර්චස්) is also mockingly used for the same meaning. Literal meaning of both is ''Shitty thing''. See ''Goo'' (ගූ) below. The term '''Badu Banis''' (බඩු බනිස්) is used in slightly different situations. It usually says that something which was good has now become screwed up. Since term '''Goo''' is treated as vulgur or even tabooo, this expression itself is regarded as vulgur.
* '''Huta-pata''' (හුට පට) - Complicated series of events that lead mostly to an undesirable situation
* '''Kade''' (ක‍ඩේ) - Literally [[boutique]]. Refers to a noisy, uncomfortable or nagging place or situation.
* '''Katuwa''' (කටුව) or '''Katta Kanawa''' (කට්ට කනවා) - Literally 'Prick' or 'eating (fish?) bone'. Unnessorility tedious work or situation. (e.g. ''Saturday office gihilla mara kattak kanna set unane'' (සැටඩේ ඔෆිස් ගිහින් මාර කට්ටක් කන්න සෙට් උනානේ))
* නෝන්ඩි) - (Public) embarrassment. Similar to '''Pal Una''' (පල් උනා), '''Kicha Una''' (කිච උනා) or '''Sawutthu Una''' (සවුත්තු උනා).
* 'මළ පනිනවා) - Means 'Makes angry'. ''Mala'' (මළ) in this context means anger. Etimology may have some connection to discharge of [[excrement]], because '''Mala paninawa''' (මළ පනිනවා) literally means 'Makes shitting'. <sup>I don't think there is a referance to excrement here [[පරිශීලක:RitigalaJayasena|Ritigala Jayasena]] 06:06, 27 August 2007 (UTC). I think that original reference may be literally to excrement. --[[පරිශීලක:Lahirs|Lahirs]] ([[පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lahirs|talk]]) 04:11, 27 May 2008 (UTC) </sup> '''Thada una''' (තද උනා) is also used to mean the same. '''Yaka Nægga''' (යකා නැග්ගා) or simply '''Nægga''' (නැග්ගා) can mean the same and is used mostly by females. Due to the similar sexual slang for 'erection'; males usually avoid using '''Nægga''' (නැග්ගා) to mean the anger, as it can be misinterpreted for having sexual arousal.
* '''Mangnan/Mangjan''' (මඤ්ඤං) - Disoriented/Incomprehensible. (Also the phrase '''Karakola Athæriya Wage''' (කරකවලා අතෑරියා වගේ) is used to mean the same)
* '''Wali''' (වලි) - Argumentative, disputatious, quarrelsome. '''Waliya''' (වලිය) means the quarrel. Opposite of ''Wali'' (වලි) is usually '''Shape''' (ෂේප්) (e.g. 'Wali num apith wali, shape num apith shpe' (වලිනම් අපිත් වලි, ෂේප්නම් අපිත් ෂේප්)). Also note the term '''Kokka''' (කොක්ක) (literally 'hook') which also means argumentative, disputatious, but not quarrelsome.
* '''Aiyo Salli''' (අයියෝ සල්ලි) - Sarcastic response mixed with humor. Occasionally used to express mixed feelings depending on a particular situation.
 
'''පුද්ගල ආමන්ත්‍රන / පුද්ගල හැඳින්වීම්'''
 
Refer the section [http://en.wikipedia.org/wiki/User:RitigalaJayasena/Sinhala_Slang#Use_of_Kaaraya ''Use of Karaya''] above, to understand how the term 'karaya' can be used to create a disrespectful reference to any profession. Moreover simple prefix 'ya' can also be used to create a disrespectful term using the respectful base term. (e.g. ''Dostara'' is the respectful slang for a 'Medical Doctor' which is based on the English term. However, '''Dostaraya''' (with 'ya' suffix) is a disrespectful or scornful reference to a doctor.
* බං - General friendly way of addressing a male or female. Mostly used by males to address males (e.g. ''Mokada ban ke gahanne?'' (මොකද බන් කෑ ගහන්නේ) means 'Why are you shouting man?'.) This is similar to Indian expression ''Yarr'' or [[Americanism]] 'man'.
* 'හෙන්චයියා) - directly derived from the English slang '[[Henchman]]'. Both terms ''Bataya'' and ''Henchaiya'' are regarded as derogatory.
* චමින්ද - An euphemism for a very old person. Chaminda is a very common male name which became popular after 1970s. It is highly unlikely for an elderly person born before the second world war to have the name 'Chaminda'. For this reason, it assumed safe to talk about a situation involving an old person, refering to him as 'Chaminda', so that no one suspects that you are talking about an old person. (e.g. In a bus -> ''Machan oya Baduwata line daane balagena. Passe seat eke inna Chaminda ekige seeya'')
* '''Haalparuwa''' (හාල්පාරුවා) - Useless, undesirable person.
* '''Kabba''' (කබ්බා) - An inferior or weaker person (Especially in sports, game or an activity which requires skill and experience). plural '''Kabbo''' (කබ්බෝ)
* '''Kossa''' (කොස්සා) or '''Kochchiya''' (කොච්චියා) - Disrespectful term to refer to a police constable. The respectful slang would be රාළහාමි which is also used by police officers to refer to fellow officers.
* '''Lokka''' (ලොක්කා) - Literally 'Big person'. Can be used as a substitute for the slang '[[Boss]]'. Is also used as a jovial but respectful term to address an elderly person.
* මචං - Used by males to address a fellow male. Similar to 'Mate' or 'Brother'. Literal meaning (of the original [[Tamil language|Tamil]] word) is 'brother-in-law'. 'Machan' (මචං) is rarely used by females to refer to a fellow male (and even rarely to a fellow female) but not regarded as a mainstream usage. ''Machan'' (මචං) is quickly becoming the de-facto standard in addressing same age or same rank peers in most social circles, including office environments. In private sector office environments, 'Machan' (මචං) is especially used by senior person to address a subordinate to create (sometimes, false) sense of equity. [http://www.mirisgala.net/PDF/Sample_Pages.pdf <nowiki>[1]</nowiki>]
* '''Mætta''' (මැට්ටා) - A foolish person, an idiot.
* '''Pimpiya''' (පිමිපියා)- Derived from the English word 'Pimp'. Means the same.
* '''Pora''' (පොර) - Male, [[Guy]]. Note that '''Baduwa''' (බඩුව) used in this context alongside with ''Pora'' (පොර) is the female form, and does not necessarily have a sexual connotation. (e.g. 'Machan, phone ekata answer kale porakda baduwakda?' (මචං, ෆෝන් එකට ආන්ස(ර්) කළේ පොරක්ද බඩුවක්ද?) means 'Who answered the phone, a guy or a gal?'). However, ''Baduwa'' (බඩුව) is also used in a sexist context (see below). The term '''Buwa''' has similar meaning to '''Pora'''. However, '''Buwa''' (බුවා) is not as popular term as '''Pora''' (පොර). It has specific uses such as '''Ela Buwa''' (එළ බුවා) which means 'cool guy' or 'really good guy'. (See also '''Ela''' (එළ))
* '''Sikka''' (සික්කා) - Disrespectful term for Security Guard. Derived from the same English word.
* '''Simba''' (සිඹා) - Pervert.
* '''Vesi''' (වේසි) - Prostitute. See also '''Gona''' under [http://en.wikipedia.org/wiki/User:RitigalaJayasena/Sinhala_Slang#Examples_of_Taboo_Sexual_Slangs_and_Euphemisms%7C ''Examples of taboo Sexual Slang and Euphemisms''] section below.
* '''Samanala''' (සමනල) - A homosexual person. (e.g. 'Dickman's road eke samanala mage langa' (ඩික්මන්ස් රෝඩ් එකේ සමනල මගේ ළඟ) means 'the gay guy of Dickman's road is stalking me.')
* පිනා - Used by School principal
* කොමා - Used by commissioner
 
'''ආදර සබඳතා'''
 
Slang which is commonly regarded as not taboo is documented in this section. Please refer [http://en.wikipedia.org/wiki/User:RitigalaJayasena/Sinhala_Slang#Examples_of_Taboo_Sexual_Slang_and_Euphemisms Examples of Taboo Sexual Slang and Euphemisms] for slang which is regarded as taboo.
* කෑල්ල) - Literally means 'a piece'. Used to refer to an eye catching girl. Commonly used by young males. (e.g. ''Sira Kealla''- සිරා කෑල්ල). Plural: 'Kæli' (කෑලි)
* 'කොටුවක් පනිනවා) - Committing [[adultery]] or having socially unaccepted relationship.
* ලයින් දානවා) - Rather old yet not outdated term which means flirting with or 'hitting on' someone. Usually refers to male activity.
* මල් කඩනවා) - To engage in flirtious chit-chat with member(s) of opposite sex. There is popular nick-name ''Mal Maama'' (මල් මාමා) which refers to a male person with excessive such behaviours. Also note the term '''Pæni Halanawa''' (පැණි හලනවා) which refers to a similar activity and the corresponding nick name ''Pæniya'' (පැණියා).
* '''Paana Allanawa''' (පාන අල්ලනවා) - Literally 'holding the lamp'. Mocking reference to the act of a friend who accompany a person who is going to meet his date, girlfriend, wife, fiancee. This refers to the act of holding some light to help someone do something in the dark. (e.g. ''Umba taniyama palayan. Mama paana allanna enna one nehe'' (උඹ තනියම පලයන්. මම පාන අල්ලන්න එන්න ඕන නැහැ) means 'you go alone to see your date, why do you need me for')
* "palance" (පලාන්ස්) ''පුක පලනව "- have a sexual affair or madinawa ("මදීනව")''
* සිරිසෙනද - සිරාවට කරන ලව් එකක් -True Love
* සොමදාසද - සොමියට කරන ලව් එකක් - Not a Ture Love
 
==== මත් ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ ====
There are many slang to refer to substances and their usage.
* බට - Cigarette. (e.g. ''Batayak gahamuda?'' (බටයක් ගහමුද?) means 'Shall we have a smoke?')
* බෙබේ - [[Alcoholic]]. This could be a shorten form for '''Bebadda''' (බේබද්දා).
* දෙකක් දා ගන්නවා) - To have a drink. Note that '''Nethi wenna gahanawa''' (නැති වෙන්න ගහනවා) refers to getting really drunk till one is unconsious. '''Wadinna ganahawa''' (වදින්න ගහනවා) means getting high but not really drunk. '''Mokuth karamuda''' (මොකුත් කරමුද?) which literally means 'shall we do something' when used in certain contexts means 'shall we have a drink'.
* දුම - Used to mean anything used to have a smoke (e.g. cigarette, cigar, ''mal'' (මල්) etc.). (e.g. ''Dumak adimuda?'' (දුමක් අදිමුද?) means 'Shall we have a smoke?')
* කුඩු - Heroin or other similar narcotics
* මල්, සුස්තිය, ජොයින්ට් එක - Roll of ''[[Cannabis|Ganja]]'' ([[Cannabis]] or pot) for smoking or the ingredients used to prepare those. Relatively new term ''Mala'' (මල) is preferred over ''Suusthiya'' (සුස්තිය) in most social circles. Also the term '''Roket''' (Rocket) is sometimes used to mean the same. '''Joint Gahanawa''' (ජොයින්ට් ගහනවා) means smoking Marijuana.
* නැටුම් තෙල් - Bit outdated but rather sarcastic term referring to any kind of hard liquor.
There are many terms to refer to [[Moonshine#Sri Lanka|illicit or homemade liquor]] which includes '''Kasippu''' (කසිප්පු) (this is the most common and accepted name), 'Heli Arrakku' (හැලි අරක්කු) (archaic term means, Pot-Liquor), 'Kashiya' (කෂියා) (which is a pet name derived from more mainstream term Kasippu), 'Vel Beer' (වෙල් බියර්) (means, beer of the paddy field), 'Vel Fanta' (වෙල් ෆැන්ටා) (means, Fanta(similar to the popular fruit-flavored carbonated soft drink) of the paddy field), 'Katukambi' (කටු කම්බි) (means, barbed wire) 'Suduwa' (සුදුවා) (means, the white substance) depending on locality.
 
==== Examples of Composite Slang (non taboo) ====
Following non taboo composite slangs have two or more words combined and used together. Their specific meaning is expressed only when the combination of words used together. Individual words might not have any associated meaning with composite slang.
* ඒ ඒ බනිසට ඒ ඒ කෙසෙල්ගෙඩි'''Ae Ae Banisata Ae Ae Keselgedi''' - Literally 'particular Buns (that taste better or go with) with particular Bananas', means providing a problematic situation with a very suitable solution (even temporary).
* ආච්චිට හාල් ගරන්න - Expresses anger or unpleasant surprise. This is an expression which is actually 'avoidance' or euphemism for much stronger swear.
* බාල්දියක් පෙරලනවා - Literally 'to roll a bucket'. Refers to 'picking a fight' or 'act in an angry manner or shout about'
* දුක තමයි රංජනී - Means 'it is going to be painful/exhausting/messy/problematic etc'. This used in similar contexts. '''Ane Manda Sarath''' (අනේ මන්දා සරත්) is a slang which has same origins as ''Duka Tamai Ranjanee''. ''Ane Manda Sarath'' is used in situations where one would say 'I don't know!'. Note that 'Ranjanee' and 'Sarath' are common female and male names which were popular in 1960s and hence very common in middle aged population.
* ගොක්කොල පේනවා - Literally 'to see young coconut leaves' (which are traditionally used to decorate a funeral). Refers to a situation where impending death is sensed in an eerie manner.
* '''Jalaya Apathe''' - literally 'waste of water'. Figuratively 'in vain'
* ජම්බු ගහෙන් වැටෙනවා - Euphemism for a girl attaining puberty. There are many other old and well established slang for the same such as '''Loku Lamayek Wenawa''' (ලොකු ළමයෙක් වෙනවා), "Puka Mala Poodinawa" (පුක මල පූදිනවා),
'''Loku Wenawa''' (ලොකු වෙනවා), '''Malwara Wenawa''' (මල්වර වෙනවා), '''Geta Wenawa''' (ගෙට වෙනවා) (Literally 'become house confined' which is rather outdated term, which refers to rather outdated practice of confining a girl strictly indoors for few days, right after her very first menstruation)
* '''Pissu Hedena Sanda!''' (පිස්සු හැදෙන සඳ!) - Shows surprise literally translates as 'Makes me crazy'.
* '''Peththaka Indan Kahinawa''' (පැත්තක ඉඳන් කහිනවා) - Literally to 'cough in the sides'. Scornful reference to a third party who is supporting one party in an argument where the third party has no right to get involved. '''Nayata Kahinawa''' (ණයට කහිනවා) also has a similar usage.
* '''Sori dot kom''' (සොරි ඩොට් කොම්) - Spoof reference to a (hypothetical) sorry.com web site, used to refer to a 'sorry' situation. (e.g. ''Train eka miss unothnam sori dom kom'' (ට්‍රේන් එක මිස් උනොත්නම් සොරි ඩොට් කොම්)). This is becoming popular among IT savvy populace and specially IT students.
* '''Sorry Wenna Ona''' (සොරි වෙන්න ඕන) - Expressing sympathy or apology in a mocking manner.
* වල කජ්ජ ගහනවා - Literal reference to an ancient Sri Lankan game played with [[cashew]] nuts. Means 'to die' (same as 'kick the bucket')
* '''Ata deka seesan venava''' (ඇට දෙක සීසන් වෙනවා) - strange or adventure moment for significant about critical situation
* '''Salli Kanava''' (සල්ලි කනවා) - spending too much on something or destroy, something can use
* '''Kaagahenava''' (කෑගැහෙනවා !!) - feeling of screaming loud at the loudest you could, when you have a suprice or sadest situation. as an example in a suprice we say "wow" or in a sad or low situation we used to say "f***k" in screaminmg way.. similar to that. but this will go more deeper like, after you explaning a story about some incident happened to u and after the story, when you have to give the feeling u had on that moment... you can use "kagahenawa machan"
* ක්‍රැක්) - its really equal word for "crazy" (e.g.ඌට ක්‍රැක් බං )
 
==== බැන වැදීම් ====
* '''Ado''' (අ‍ඩෝ) - Means 'Hey' or 'Oi'. Offensive when not used between friends.
* '''Bambuwa''' (බම්බුව) - Literally means ''Bamboo rod''. Means 'nonsense'. ''Bambu gahapan!'' (බම්බු ගහපන්) usually means 'No way, get lost'
* '''Kehelmala''' (කෙ‍හෙල්මල) - Literally means ''Banana Foliage''. Used to mean 'nonsense'. (e.g. ''Mona kehelmalakda!'' (මොන කෙ‍හෙල්මලක්ද!) means 'What nuisance' or 'What nonsense'.)
* '''Magula''' (මගුල) - Literally means 'wedding ceremony' or simply 'ceremony'. But used to mean 'nuisance' or 'nonsense'. '''Mona magulakda''' - (e.g. ''Mona magulakda manda'' (මොන මගුලක්ද මන්දා?) means What the hell is this?, ''Mata me magula karala epawewa'' (මට ‍මේ මගුල කරලා එපා ‍වෙලා) means 'I am fed up with this shit').
* පරයා) - Means 'outcast' or 'outsider'. Always offensive. '''Paratti''' (පරට්ටි) is the female version. Usually used prefixed to some other offensive word. (e.g. ''Paratta Belli'' (පරට්ට බැල්ලි) literally translates as 'outcast bitch')
* '''Ponnaya''' (පොන්නයා), '''Ponsiya''' or '''Pontiya''' - Umbrella term for all submissive [[Transgender]] people, [[Eunuch]], or submissive male homosexual. Abusive word for any [[submissive]] behavior.
* '''Redda''' (රෙද්ද) - Means cloth (female garment). Offensive use is quite similar to 'Shit'. (e.g. 'Mona reddak da!' (මොන රෙද්දක්ද!) means 'What the hell!' and 'Thoge Aachchige redda' (තොගෙ ආච්චිගෙ රෙද්ද) means 'Your grandma's garment')
* තෝ) and '''Thoge''' (තොගෙ) - Means 'you' and 'yours' but offensive when used with an angry tone
* වේසි) - Prostitute, Whore. '''Patta Vesi''' (පට්ට වේසි) is a stronger abusive term. '''Vesige Putha''' (වේසිගෙ පුතා) Literally 'son of a whore'.
* '''Waathe''' (වා‍තෙ) - Literally means Gas or Wind. Used to mean 'Nuisance'. (e.g. ''Mala Waathe'' (මල වා‍තෙ) means 'Big nuisance')
* '''Yako''' (යකෝ) - Means 'You devil'. This term is not offensive when used between friends.
* '''Hutthige Putha''' (හුත්තිගේ පුතා) - Son of Bad woman (Bitch), is a stronger abusive term, insulting term.
* '<nowiki/>'''Hukapan '''' ( හුකපන් ) - Fuck off.
* '''Thoge Ammata Hukapan''' ( තොගේ අම්මට හුකපන් ) - Sleep with your mother.
 
==== Examples of Equating People with Animals ====
For the purpose of swearing, for fun, and as nicknames, it is a common practice in any language/culture to equate people with animals. Each language/culture has popular set of such animals references used for this purpose. Each animal represents a particular set of characteristic which can be positive or negative. In any culture, usually an animal like 'Pig' is used with negative connotation and an animal like 'Lion' with positive connotation.
* '''ඇඹලයා''' - Type of an Ant which are drawn to sweet stuff. Refers to a male who is drawn to females a lot.
* '''බල්ලා''' - [[Dog]]- Generally bad or dislikable person
* '''බකමූණා''' - ([[Owl]])- Moody person who does not smile at all!!
* '''බස්සා''' / '''මූකලන් බස්සා''' - [[Owlet]] - One who responds with a grunt or "HMMM" in conversations.
* '''බැල්ලි''' () - Exactly the same usage as 'Bitch' and literally translates to 'Bitch'. '''Patta Bælli''' (පට්ට බැල්ලි) is a very offensive term. '''Bællige Putha''' (බැල්ලිගෙ පුතා) translates literally to 'son-of-a-bitch' and means exactly the same.
* '''Booruwa''' (බූරුවා) - [[Donkey]]. Refers to a silly person causing damages due to lack of knowledge. Derivative is '''Puththalam Booruwa''' (පුත්තලම් බූරුවා), which literally means donkey whose origin is '[[Puttalam]]'. Also used sarcastically for describing the age (i.e. 'Puttalam booruwo dennekge wayasa' (පුත්තලම් බූරුවෝ දෙන්නෙක්ගෙ වයස) means 'As old as two ''Puttalam'' donkeys').
* '''Gal Aanda''' (ගල් ආඳා) - (Type of Eel) Elusive, Doggy, Cunning type of person.
* "'Gas Balla"' (ගස් බල්ලා) - (offensive term) Doggy, could be used on a meaner person than called 'dog'
* '''Gas Gemba''' (ගස් ගෙම්බා) - [[Tree Frog]]. - Dislikable slimy person.
* '''Gas Goana''' (ගස් ගෝනා) - Literally 'Tree Dwelling [[Sri lankan Sambar Deer|Sambar]]. Also used in rural dialects, as a substitute colloquial term for Monkey. The reason for the name is due to the fact that Monkey ([[Gray Langur|Langur]]) meat is sometimes used a sa substitute for Sambar meat. Used as a derogatory nickname.
* '''ගස් බල්ලා''' - Generally badly or dislikable person
* '''ගැරඬියා''' - Dislikable slithery person
* '''Gini Kikili''' (ගිනි කිකිලි) - (Firely Hen) - Refers to an attractive and female. Similar to the English slang [[Bimbo]].
* '''Gona''' (ගොනා) or '''Haraka''' (හරකා) or '''Mee haraka''' (මී හරකා) or '''Eladena''' (එළදෙන) - (Bull, Buffalo, Cow)
* '''Hikanala''' (හිකනලා) - [[Skink]] - Used to call people without any strength (e.g. Eka hikanala vage apahu giye. (ඒකා හිකනලා වගේ ආපහු ගියේ.))
* '''Koka''' (කොකා) - ([[Heron]]) Nick name for a skinny tall person.
* '''Kunakatuwa''' - ([[Hypnale hypnale|Hump Nosed Viper]]) - Person with a unlikable character who is envious of other people.
* '''Kukula''' (කුකුළා) - (Rooster or Cock) - Flirtious (male) person. Sometimes means 'womanizer'. '''Kukul kenthikaraya''' (කුකුළ් කේන්තිකාරයා) means 'Short tempered one'.
* '''Nariya''' (නරියා) - ([[Jackall]]) - Nick name or an Insult. Unlikeable person.
* '''Naya''' (නයා) - ([[Cobra]]) - Used to refer to a short tempered or revengeful person.
* '''Oora''' (ඌරා) - ([[Pig]]) - Used to refer to an unhygienic or [[gluttony]] person.
* '''Otuwa''' (ඔටුවා) - ([[Camel]]) - Odd person. (e.g. Æi api otuwoda? (ඇයි අපි ඔටුවොද?))
* '''Polos Kottoruwa''' (පොළොස් කොට්ටෝරුවා) - ([[Brown-headed Barbet|Large Green Barbet]] is an [[Asian Barbet]]) Used as a nickname.
* '''Sinhaya''' (සිංහයා) - ([[Lion]]) - Brave, person with good principles.
* '''Wandura''' (වඳුරා) - ([[Monkey]]) - Nick name or an insult to a male, refering to his bad looks or being dark. '''Wændiri''' (වැඳිරි) is the female version.
 
==== Slang and [[Euphemisms]] for Body parts, Intimate Wear, and Bodily functions ====
* '''Boga''' (බොග)‍or '''Bo(n)ga''' (බොඟ) - Partially taboo word which means excrement. '''Boga Charge''' (බොග චාජ්)රෙනවා means having a nature call. Etymology might be linked to English slang [[Toilet#Bog|Bog]]
* '''Choo''' (චූ) or '''Chu''' (චූ) - Urine. '''Hujja''' (හුජ්ජ) is a more vulgar/colloquial term for urine, which is not used by upper social segments.
* '''Chu karanawa''' (චූ කරනවා) or '''Choo Danawa''' (චූ දානවා) means to pass urine. '''Dotta Yanawa''' (දොට්ට යනවා) is a colloquial and rather outdated slang for urinating. ''Sinduwak Kiyanawa'', ''Haawek Allanna Yanawaa'' - TBA
* '''Dayal eka''' (ඩයල් එක) - The face (e.g. ''Dekala purudu dayal ekak'' (දැකලා පුරුදු ඩයල් එකක්) means 'A familiar face') or the personality person (e.g. ''Oonam maara dayal ekak'' (ඌනම් මාර ඩයල් එකක්) means 'What a guy is he'). Etimology is the English word: 'dial'. This term is mostly used to refer to the personality or demeanor than the 'face' of a person.
* '''Eli Bahinawa''' (එළි බහිනවා) - Outdated colloquial slang for [[defecation]]. Not used by urban community.
* '''Goo''' (ගූ) - [[Vulgar]] reference to [[Feces]]. Has similar usage as English term '[[shit]]'. '''Varchas''' (වර්චස්) which is also an archiac formal term for excrement
* '''Joka''' (ජොකා) - Male underwear. Derived from [[Jockstrap]]. However, sometimes used to refer to any type of men's undergarment and not only [[Jockstrap]]. '''Jangiya''' is a similar umbrella term which refers to panties of all kind.
* '''Kabaraya''' (කබරයා) - vomit. '''Kabaraya Danawa''' (කබරයා දානවා) - to throw up (specially by a drunken person). Also the term '''Hotalaya''' (හෝටලය) is used to refer to a pile of vomit.
* '''Rata Bodiya''' (රට බොඩිය) or '''Bodiya''' (බොඩිය) - literally 'foreign [[bodice]]' - an outdated term used by non-urban community to refer to a modern bra. This term is no longer in day to day use.
* '''Pade''' (පඩේ) - [[Fart]].
* '''Passa''' (පස්ස) - Backside or buttocks. And also to mean anus for children.
* '''Puka''' (පුක) - Means 'rectum' or sometimes buttocks. Not necessarily sexual. Not used in formal company; however regarded as mildly taboo. <ref>Carter, Charles: A Sinhalese-English Dictionary. Reprint, New Delhi 1996. ISBN 81-206-1174-8</ref>.
* '''Sinduwak Kiyanawa''' (සින්දුවක් කියනවා) - Literally 'Sing'. Well hidden euphemism to mean 'urinate', nature call (e.g. ''Mang tak gala sinduwak kiyala ennam'' (මං ටක් ගාලා සින්දුවක් කියලා එන්නම්))
* For following slang, refer to [http://en.wikipedia.org/wiki/User:RitigalaJayasena/Sinhala_Slang#Examples_of_Taboo_Sexual_Slangs_and_Euphemisms%7C ''Examples of taboo Sexual Slang and Euphemisms''] section belo
* Æta (deka), Gala, Gedi (Deka), GÆta (Deka), Malli, Meeya,MÆ Æte, Nangi, Nuula, Pettiya, Topa
 
==== Examples of Taboo Sexual Slang and [[Euphemisms]] ====
Most of the sexual [[slang]], [[euphemisms]] and sexual [[innuendo]] documented below has a strong male perspective. One reason being that this article is so far contributed mostly by males - supposedly, and the other reason being that the sexual slang anyway have strong male perspective to it, in Sri Lankan context (and in any cultural context for that matter). Irreverence and disrespect is a common trait in sexual slang. Especially the slang is [[sexist]] and disrespectful towards females. However, one can argue that slang is disrespectful towards everybody, and not just females. Otherwise well-meaning Sri Lankan male would resort to sexual slang when describing a situation of sexual nature to his peers, and that does not necessarily indicate that the he is [[sexist]]. Sexual slang documented below ranges from 'mild' to 'severe' and sometimes borders the 'extreme taboo' slang documented in a different section. It is advisable to avoid slang of this nature in decent company.
 
==== කුණු හරුප ====
Sexual slang mentioned below are regarded highly taboo in Sinhala speaking society, and are not supposed to be written down in any form, in any venue. This Wikipedia article makes an exception for the sake of completeness. These terms are collectively called kunu harupa in Sinhala which literally means 'dirty/rotten utterings'. It is difficult and nearly impossible to find references to Sinhala profanity. Definitions of such are not found in any public domain literature in the Internet or outside of Internet, apart from occasional un-moderated talk page or a blog in the internet or graffiti and scribbles found in public toilets.
 
==වැඩිදුර කියවීම්==
 

සංස්කරණ

19,667

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/417816" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි