"හරිතයන්ගේ සටන" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
| Footnotes =
}}
'''හරිතයන්ගේ සටන''' සටන යනු '''වයඹ රාජකීය විද්යාලය''' සහ '''ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල''' විද්‍යාලය අතර පවත්වන වාර්ශික ක්‍රිකට් තරගයිතරගයකි. සාමාන්‍යයෙන් මෙම තරගය වෙලගෙදරක්‍රීඩාපිටියේදීවෙලගෙදර ක්‍රීඩාපිටියේදී පැවැත්වේ.<ref>{{cite web|url=http://sports.dailymirror.lk/2011/03/24/wayamba-royal-meets-sir-john-kotalawela-m-v/|title=Wayamba Royal meets Sir John Kotalawela M V|work=dailymirror.lk}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.dailynews.lk/2011/03/25/spo22.asp|archive-url=https://archive.is/20130112035049/http://www.dailynews.lk/2011/03/25/spo22.asp|dead-url=yes|archive-date=2013-01-12|title=Battle of Greens begins today|work=dailynews.lk}}</ref>
 
 
 
 
 
 
'''හරිතයන්ගේ''' සටන යනු '''වයඹ රාජකීය විද්යාලය''' සහ '''ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල''' විද්‍යාලය අතර පවත්වන වාර්ශික ක්‍රිකට් තරගයි.සාමාන්‍යයෙන් මෙම තරගය වෙලගෙදරක්‍රීඩාපිටියේදී පැවැත්වේ.<ref>{{cite web|url=http://sports.dailymirror.lk/2011/03/24/wayamba-royal-meets-sir-john-kotalawela-m-v/|title=Wayamba Royal meets Sir John Kotalawela M V|work=dailymirror.lk}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.dailynews.lk/2011/03/25/spo22.asp|archive-url=https://archive.is/20130112035049/http://www.dailynews.lk/2011/03/25/spo22.asp|dead-url=yes|archive-date=2013-01-12|title=Battle of Greens begins today|work=dailynews.lk}}</ref>
 
== තරග සාරාංශය ==
වර්ෂ 2012 වන විට පාසැල් 2ක අතර තරග 8ක් පවත්වා ඇති අතර පළමු තරගයේ ජය වයඹ රාජකීය විදුහල විසින් අත්පත් කරගැනීමට සමත්විය. මෙහිදී වයඹ රාජකීය කණ්ඩායමේ උපනායක තරිඳු ඒකනායක කඩුළු 5ක් දවාගැනීමට සමත්විය.{{cn}} වර්ෂ 2016 යේ මාර්තු 16 වැනි දින පවතී තරගයේ ජය '''ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලවල විද්‍යාලය''' ලකුණු 155කින් ජය ගැනීමට සමත්විය. 2017 මාර්තු 31 පවතී තරගයෙන්ද කඩුළු 9ක ජයක් ලබාගැනීමට''' ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලවල විද්‍යාලය''' සමත්විය.
වර්ෂ 2012 වන විට පාසැල් 2ක අතර තරග 8ක් පවත්වා ඇති අතර පළමු තරගයේ ජය '''වයඹ රාජකීය
විදුහල''' විසින් අත්පත් කරගැනීමට සමත්විය.මෙහිදී වයඹ රාජකීය කණ්ඩායමේ උපනායක තරිඳු ඒකනායක
කඩුළු 5ක් දවාගැනීමට සමත්විය.වර්ෂ 2016 යේ මාර්තු 16 වැනි දින පවතී තරගයේ ජය '''ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලවල විද්‍යාලය''' ලකුණු 155කින් ජය ගැනීමට සමත්විය.2017 මාර්තු 31 පවතී තරගයෙන්ද කඩුළු 9ක ජයක් ලබාගැනීමට''' ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලවල විද්‍යාලය''' සමත්විය.
 
[[ප්‍රවර්ගය:Articles with unsourced statements]]
== Gallery ==
<gallery mode="packed" heights="300">
File:Bigmatch2016 -2.jpg|
 
File:Bigmatch2016 2.jpg
 
File:Bigmatch2016-22017 johzvsroyal.jpg |
File:Bigmatch2016 2.jpg|
File:2017 johzvsroyal.jpg|
</gallery>
 
==මේවාද බලන්න ==
== වාතාවරණය ==
* [[කුරුණෑගල නගරය|Kurunegala]]
"හරිත සටන" බයිලා ගායනා සහ ඩ්‍රම් වාදන වැනි විනොදකාරික්‍රියාවන්ගෙන් පිරී තිබේ.
* [[වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණය|Welagedara Stadium]]
 
* [[ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල විද්‍යාලය,කුරුණෑගල|Sir John Kothalawala College]]
== බලන්න ==
* [[වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණය|Welagedara Stadium]]
* [[කුරුණෑගල නගරය|Kurunegala]]
* [[වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණය|Welagedara Stadium]]
* [[ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල විද්‍යාලය,කුරුණෑගල|Sir John Kothalawala College]]
* [[වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණය|Welagedara Stadium]]
 
== මුලාශ්‍ර ==

සංස්කරණ

19,667

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/417521" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි