"වකුගඩු" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම යෙදුම් සංස්කරණය
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම යෙදුම් සංස්කරණය
 
==පිහිටීම==
මහා ප්‍රාචීරයට වහාම පහළින් උදරච්ඡදයට පිටතින් දේහයේ අපර බිත්තියට ආසන්නව 12වන උරස් හා 5වන3වන කඨී කශේරුකා අතර වම් වෘක්කයට වඩා දකුණු වෘක්කය මඳක් ඉහළින් ද වන පරිදි පිහිටා ඇත.
 
==ප්‍රධාන කෘත්‍ය==
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/409510" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි