"තෙළිගු" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{Infobox language
(Telugu) తెలుగు, [[ද්‍රවිඩ භාෂා පවුල]]ට අයත් භාෂාවකි. [[ඉන්දියා]]වේ [[ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශ්]] ප්‍රාන්තයේ රජ බසයි. 74,000,000කගේ පමණ මව් බසයි. අතීතයේ අණ්ඩර දෙමළ යනුවෙන් හැඳින්වූයේ ද මෙම බසයි.
|name = තෙලිඟු
|nativename =తెలుగు
|pronunciation = {{IPA-te|t̪el̪uɡu|IPA}}
|states = [[ඉන්දියාව]]
|region = <!--Sort by population-->[[ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ්]], [[තෙලංගානා]], [[යානම්]] ([[පුදුචෙරි]]) සහ යාබද ප්‍රාන්ත
|ethnicity = [[තෙලිඟු ජනයා]]
|speakers = මිලියන {{sigfig|74.002586|3}}
|date = 2001
|ref = e19
|familycolor = ද්‍රවිඩ
|fam2 = දකුණු
|fam3 = දකුණු-මධ්‍යම
|fam4 = තෙලිඟු භාෂා
|script = [[තෙලිඟු වර්ණමාලාව]]<br/>[[තෙලිඟු බ්‍රේල්]]
|nation = පහත [[ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත සහ ඒකාබද්ධ භූමි]]:
*[[ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ්]]
*[[තෙලංගානා]]
*[[යානම්]]
|iso1=te
|iso2=tel
|iso3=tel
|lingua=49-DBA-aa
|image = Telugu.svg
|imagesize = 200px
|map=Idioma telugu.png
|mapsize = 220px
|mapcaption=තෙලිඟු භාෂාව <!--Sort by population-->[[ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ්]], [[තෙලංගානා]], [[යානම්]] ([[පුදුචෙරි]]) සඳහා ස්වදේශික වේ.
|notice=IPA
|glotto=telu1262
|glottoname=තෙලිඟු
|glotto2=oldt1249
|glottoname2=පැරණි තෙලිඟු
}}
 
(Telugu)'''තෙලිඟු''' (తెలుగు), [[ද්‍රවිඩ භාෂා පවුල]]ට අයත් භාෂාවකි. [[ඉන්දියා]]වේ [[ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශ්]] ප්‍රාන්තයේ රජරාජ්‍ය බසයි. 74,000,000කගේ පමණ මව් බසයි. අතීතයේ අණ්ඩර දෙමළ යනුවෙන් හැඳින්වූයේ ද මෙම බසයි.
[[ප්‍රවර්ගය:ඉන්දියාව]]

සංස්කරණ

6,716

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/409065" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි