"සත්තු" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

(නිඩාරියා)
#)ආත්‍රෝපෝඩා
#)එකයිනොඩර්මේටා
===== <span style="color:red">'''නිඩාරියානිඩාරිය'''</span>=====
===== නිඩාරියා වංශයේ වර්ග=====
# හයිඩ්‍රොසොවා Hydrozoa
# ස්කයිපොසොවා Scypozoa
# ඇන්තොසොවා Anthozoa
 
===== <span style="color:red">'''ඇනෙලිඩා'''</span>=====
 
===== ඇනෙලිඩා වංශයේ වර්ග =====
# පොලිකීටා Polychaeta
# ඔලිගොකීටා Oligochaeta
# හිරුඩිකීටා Hirudichaeta
 
===== <span style="color:red">'''මොලුස්කා'''</span>=====
===== <span style="color:red">'''ආත්‍රෝපෝඩා'''</span>=====

සංස්කරණ

1

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/408926" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි