"සත්තු" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

===== <span style="color:red">'''එකයිනොඩර්මේටා'''</span>=====
 
==== <span style="color:green">පෘෂ්ඨවංශීන්kiuyපෘෂ්ඨවංශීන්</span>====
==== කශේරුවක් ඇති සතුන් පෘෂ්ඨවංශීන් ලෙස හැඳින්වේ. ඔවුන් නැවත ප්‍රධාන වංශ 5කට බෙදේ.====
# පිස්කේස්
# ඇම්ෆිබියා
# රෙප්ටීලියා
# ආවේස්
# මැමේලියා
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/405375" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි